Alkol Alan Kişilerin Kan Alkol Düzeyinin Solunum Havasındaki Alkol Düzeyi ile Karşılaştırılması ve Karaciğer Enzimlerine Etkisinin Araştırılması

By | Şubat 12, 2018

Amaç: Adli olaylarda, kan alkol düzeyi ölçümü olay sonrası hemen yapılamadığından elde edilen değerler tartışmaya yol açmaktadır. Bu çalışmada, katılımcılarda kan alkol düzeylerinin belirlenmesi ve bunun pratikte kullanılan solunum havasındaki değerlerle karşılaştırılması ile karaciğer enzimlerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Alkollü içki alma ortamı oluşturularak, katılımcıların ortalama iki buçuk saat süresince ortalama 347’şer ml çeşitli alkollü içkiler almaları sağlanmıştır. İçki alınmasına son verilen zaman 0. saat olarak kabul edilmiştir. Alkolmetre ile 0. saat, 1. saat ve 2. saatte solunum havasındaki alkol düzeyine bakılmıştır. 2. saatte kanda alkol incelemesi yapılmıştır. Ayrıca kanda SGOT, SGPT, GGT, total bilirübin, direkt bilirübin değerleri çalışılmış ve bu değerler kişilerin alkolsüzken ve 2. saatte alınan kan örneklerindeki değerlerle karşılaştırılmıştır. Kişilere alışkanlıkları, alkollü içki alışkanlıkları, ve kişisel özellikleriyle ilgili bir anket uygulanmıştır. Alınan sonuçlar bilgisayarda SPSS 10.0 version programında istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Bulgular: Alkol araştırmasına katılan 49 kişinin 18’i (% 36.7) kadın, 31’i (%63.3) erkek idi. Erkek/Kadın oranı 1.72’dir. Yaş ortalaması 32.16 (std=2) olan katılımcıların, vücut ağırlık ortalaması 65.62 kg (std=10.09) olduğu, ve 25’inin (% 52) 61-79 kg aralığında olduğu, boy ortalaması 169.45 cm. (std=9.09) olduğu tespit edilmiştir. Alkol alımından yaklaşık iki buçuk saat sonra, başlangıç olarak kabul ettiğimiz 0. saatte ortalama 0.7939 promil (79.39 mg/dl), 1. saatte ortalama 0.6277 promil (62.77 mg/dl), 2. saatte ortalama 0.4891 promil (48.91 mg/dl), solunum havasında alkol düzeyi ölçülmüştür. Sonuç: Bu çalışmada, ilk saatte ortalama 16.62 mg/dl, ikinci saatte ortalama 13.86 mg/dl olan solunum alkol düzeyi azalması istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ayrıca, 2. saatte alınan kan alkol düzeyleriyle (ortalama 57.69 mg/dl) aynı saatte ölçülen solunum havası alkol düzeylerindeki (ortalama 48.91 mg/dl) farklılık istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Alkol alımından önce (alkolsüzken) ve 2. saatte alınan kan örneklerinde çalışılan karaciğer enzimlerinin karşılaştırılmalarında yalnızca SGOT düzeylerindeki farklılığın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Ayrıca elde edilen bulgular literatür bilgileriyle karşılaştırılarak tartışılmıştır. Anahtar kelimeler: Alkol, etil alkol, kan-alkol düzeyi, solunum havasında alkol düzeyi, adli tıp.