Av. Gültezer HATIRNAZ EROL

By | Temmuz 8, 2014

İstanbul Barosu,
Hukukçu

G.Hatirnaz Erol1995 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk alanında yüksek lisans yapmıştır.
Tez konusu Özel Hastanelerin Hasta Hakları İhlallerinden Sorumluluğu olup 2007 kitap olarak yayınlanmıştır.
İstanbul  Barosu Sağlık Hukuku Komisyonu Merkezi Başkan Yardımcılığı yapmıştır.
Sağlık Hukuku konusunda yayınlanmış makaleleri vardır.