Av. Mithat KARA

By | Temmuz 8, 2014

İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası Hukuk Müşaviri
Hukukçu

M.Kara2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu

2006 İzmir Tabip Odası tam zamanlı hukuk danışmanı.

Sağlık alanına ilişkin düzenlemeler ve hekimlerle ilgili her türlü hukuki süreçler uğraş alanıdır.

Bu alandaki kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen çok sayıda sempozyum, seminer ve toplantıda bildirileri vardır.