Prof. Dr.<br />
AHMET NEZİH KÖK
Prof. Dr.
AHMET NEZİH KÖK
Atatürk Üni. Tıp Fak. Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı
Adli Tıp Uzmanı
Dr. Öğr. Üyesi<br />
CENGİZ KONUKSAL
Dr. Öğr. Üyesi
CENGİZ KONUKSAL
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji UzmanıUSK Sağlık Hizmetleri Genel Müdür
Dr.<br />
DİDEM SÖYLEMEZ SUR (PhD)
Dr.
DİDEM SÖYLEMEZ SUR (PhD)
Okan, Yeditepe, Bilim ve Medipol Üniversitelerinde okutmanSağlık Kurumları Uzmanı
Prof. Dr.<br />
EKİN ÖZGÜR AKTAŞ
Prof. Dr.
EKİN ÖZGÜR AKTAŞ
Sağlık Kurumları İşletmecisi
Adli Toksikolog
Prof. Dr.<br />
HAYDAR SUR
Prof. Dr.
HAYDAR SUR
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Halk Sağlığı ve Sağlık Yönetim Uzmanı
Prof. Dr.<br />
MİTHAT KIYAK
Prof. Dr.
MİTHAT KIYAK
Okan Ün. İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Bilimleri Ens. ve Sağlık Bilimleri YO Müdürü
Halk Sağlığı Uzmanı
Prof. Dr.<br />
OSMAN E. HAYRAN
Prof. Dr.
OSMAN E. HAYRAN
Yeditepe Ün. Sağlık Bilimleri Fak. Dekanı
Halk Sağlığı Uzmanı
Prof. Dr.<br />
S. SERHAT GÜRPINAR
Prof. Dr.
S. SERHAT GÜRPINAR
Süleyman Demirel Ün. Tıp Fak. Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı
Adli Tıp Uzmanı
Dr. Öğr. Üyesi<br />
TURHAN ŞALVA
Dr. Öğr. Üyesi
TURHAN ŞALVA
Maltepe Ün. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı
Halk Sağlığı Uzmanı
Dr. Öğr. Üyesi<br />
YILDIRIM B. GÜLHAN
Dr. Öğr. Üyesi
YILDIRIM B. GÜLHAN
Okan Ün. İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü
Genel Cerrahi Uzmanı
Prof. Dr.<br />
ZERRİN ERKOL
Prof. Dr.
ZERRİN ERKOL
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı
Adli Tıp Uzmanı