Category Archives: Eğitimciler

Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK

Atatürk Üni. Tıp Fak. Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Adli Tıp Uzmanı 1979-1981 Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği. 1987 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 1991 Adli Tıp Uzmanı.1991 Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında yardımcı doçent, 1993 Doçent, 1998 Profesör. 1997-1999 yıllarında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi dekan yardımcılığı. 2000 yılında Ankara Üniversitesi… Read More »

Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ

Halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalında çalışmaktadır. Özel araştırma alanları sağlık hukuku, adli toksikoloji ve adli bilimlerdir. Hakemli dergilerde yayınlanan 51 makaleye katkıda bulunmuş (12’si SCI/SCI-E), 82 deneysel makale, 1 kitap ve 4 kitap bölümü bulunmaktadır. Sağlık hukuku, malpraktis ve etikle ilgili 200’den fazla konferans vermiştir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve İşletme lisans… Read More »

Prof. Dr. Haydar SUR

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Halk Sağlığı ve Sağlık Yönetim Uzmanı 1986’da İstanbul Tıp Fakültesi mezunu Muş Sağlık Ocağı Tabibi 1988 Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi. 1989-1996  İstanbul Sağlık Müdür Yardımcısı London School of Hygiene and Tropical Medicine’da Halk Sağlığı Yüksek Lisansı. 1996’da İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk… Read More »

Prof. Dr. Mithat KIYAK

Okan Ün. İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Bilimleri Ens. ve Sağlık Bilimleri YO Müdürü Halk Sağlığı Uzmanı 1980 İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesinden mezunu. 1984 Halk Sağlığı Uzmanı. 1986 – 2000 İstanbul Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Bölge yöneticisi. 2000 -2007 Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi 2007 Okan Üniversitesi İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü. Okan Ün. Sağlık… Read More »

Prof. Dr. Osman E. HAYRAN

Yeditepe Ün. Sağlık Bilimleri Fak. Dekanı Halk Sağlığı Uzmanı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Halk Sağlığı ihtisası.Kocaeli İl Sağlık Müdürü. 1988 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı.1988 Halk Sağlığı Doçenti, 1994 Profesör. Dünya Sağlık Örgütü Ankara Sağlık Politikaları proje ofisi direktörü. 1995 Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi kurucu Dekan. 1994- 2008 Marmara Üniversitesi… Read More »