Category Archives: Eğitimciler

Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK

Atatürk Üni. Tıp Fak. Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Adli Tıp Uzmanı 1979-1981 Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği. 1987 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 1991 Adli Tıp Uzmanı.1991 Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında yardımcı doçent, 1993 Doçent, 1998 Profesör. 1997-1999 yıllarında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi dekan yardımcılığı. 2000 yılında Ankara Üniversitesi… Read More »

Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ

Halen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalında çalışmaktadır. Özel araştırma alanları sağlık hukuku, adli toksikoloji ve adli bilimlerdir. Hakemli dergilerde yayınlanan 51 makaleye katkıda bulunmuş (12’si SCI/SCI-E), 82 deneysel makale, 1 kitap ve 4 kitap bölümü bulunmaktadır. Sağlık hukuku, malpraktis ve etikle ilgili 200’den fazla konferans vermiştir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve İşletme lisans… Read More »

Prof. Dr. İ. Hamit HANCI

Ankara Ün. Tıp Fak. Adli Tıp AD Adli Tıp Uzmanı 1986 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini mezunu Artvin Yusufeli ilçesi, Sarıgöl Sağlık Ocağında zorunlu hizmeti. 1992’de Adli Tıp Uzmanı, 1994 de Doçent, 1994 – 2001 arası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 1996 – 2000 yıllarında İzmir Tabip Odası’nda Onur Kurulu Üyesi… Read More »

Prof. Dr. Haydar SUR

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Halk Sağlığı ve Sağlık Yönetim Uzmanı 1986’da İstanbul Tıp Fakültesi mezunu Muş Sağlık Ocağı Tabibi 1988 Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi. 1989-1996  İstanbul Sağlık Müdür Yardımcısı London School of Hygiene and Tropical Medicine’da Halk Sağlığı Yüksek Lisansı. 1996’da İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk… Read More »

Prof. Dr. Mehmet TOKDEMİR

Fırat Ün. Tıp Fak. Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Adli Tıp Uzmanı 1993 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 1993- 1994 Elazığ Yurtbaşı İlçesi Sağlık Ocağında hekimi 1998 Adli Tıp Uzmanı. “DNA Parmak İzi İle Kişi Farklılıklarının Gösterilmesi” adlı tez. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Anabilim Dalı yardımcı doçent doktor. 2001 yılında Adalet Bakanlığı Elazığ Adli… Read More »