Category Archives: Koordinatörler

Yrd. Doç. Dr. Nezih VAROL

Halk Sağlığı ve Adli Tıp Uzmanı 1960 doğumludur. 1984 Cerrahpaşa (Edirne) Tıp Fak. mezunu olup CTF Üroloji kliniğinde volanter asistanlık(1984-1986), Sağlık Ocağı Hekimliği, Diyaliz Hekimliği, Acil Servis Hekimliği, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halk Sağlığı AD araştırma görevlisi, Ümraniye Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü, Kartal Adli Tabipliği, Marmara Üniversitesi Sağlık (Eğitim) Bilimleri Fakültesi ve Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde… Read More »

Prof. Dr. Zerrin ERKOL

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Adli Tıp Uzmanı 1985 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 1990 Adli Tıp Uzmanı. 1990–1998 yıllarında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi. 1998–2000 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1. İhtisas Kurulu, 2000–2002 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı… Read More »