Category Archives: Makaleler

Alkol Alan Kişilerin Kan Alkol Düzeyinin Solunum Havasındaki Alkol Düzeyi ile Karşılaştırılması ve Karaciğer Enzimlerine Etkisinin Araştırılması

Amaç: Adli olaylarda, kan alkol düzeyi ölçümü olay sonrası hemen yapılamadığından elde edilen değerler tartışmaya yol açmaktadır. Bu çalışmada, katılımcılarda kan alkol düzeylerinin belirlenmesi ve bunun pratikte kullanılan solunum havasındaki değerlerle karşılaştırılması ile karaciğer enzimlerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Alkollü içki alma ortamı oluşturularak, katılımcıların ortalama iki buçuk saat süresince ortalama 347’şer ml çeşitli alkollü… Read More »

Sağlık Hukuku El Kitabı

“Hekimlik bir sanattır,” Bu sanat; sağlık hakkı ve hasta hakkı kapsamında sağlık çalışanı olarak yerine getirilmesi gereken, topluma karşı bir ödevden (borçtan) ileri gelmektedirTöre– Haklar olarak da ifade edilen ve toplumu düzenleyen, devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların tümü olan Hukuk’dan, farklı olarak Sağlık Hukuku, Prof. Dr. Nusret FİŞEK tarafından “devletin yaptırımlara bağladığı sağlık ile ilgili sosyal düzen kuralları” olarak tanımlanmıştır.Sağlık hizmetlerinin sunumu ve sunucuları ile ilgili olarak gelişen tıp bilimi ve hukuk bilimi içinde toplumsal düzen kuralları dikkate alındığında “Sağlık Hukuku” kavramının, farklı bir yaklaşımla ele alınması gerektiği anlaşılmıştır.

WALD Yayını

   ÇOCUK VE BELEDİYE  “İnsanlık, çocuğa, sunabileceğinin en iyisini borçludur….Çocuk, özel olarak korunacaktır; çocuğa bedensel, akılsal, ruhsal ve toplumsal anlamda sağlıklı ve normal gelişimini özgür ve onurlu koşullarda gerçekleştirebilmesi için gerekli fırsat ve olanaklar yasalarla ve diğer araçlarla sağlanacaktır….Çocuk, her türlü ihmal, zulüm ve sömürüden korunacaktır.”  Yukarıdaki bu cümleler, Çocuk Hakları Bildirgesi’nden alınmıştır. Ülkemiz  de… Read More »

Hastane Yönetimi

Dünya tarihi var olduğu ilk günden beri insan, önce yaşamak sonra sağlığını korumak amaçlı çaba göstermiştir. Gelişen süreçte de olgunlaşarak toplum olarak yaşamayı öğrenmiş, sosyal birey olduğunun farkına vardığında da tanımlar geliştirmiştir. İnsan hakları bağlamında hasta hakları ve mesleki sorumluluk, çağlar boyunca eskiye dayanır. Mezopotamya uygarlığından günümüze yazılı belge olarak gelen Hammurabi Yasaları, mesleki sorumluluğu… Read More »

Adli Tıp

Tüm hekimlerin, uzman olsun veya olmasın meslek yaşamalarında pratik adli tıp uygulamalarını yerine getirdikleri bilindiğinden, bu kitapta okuyucuya kolaylık sağlayacak reçete niteliğinde bilgiler aktarılacaktır. “Hekimlik bir sanattır,” Bu sanat; sağlık hakkı ve hasta hakkı kapsamında sağlık çalışanı olarak yerine getirilmesi gereken, topluma karşı bir ödevden (edim – borç)  ileri gelmektedir. Toplumun kişilik ve sağlık haklarının… Read More »