Dr. Cengiz KONUKSAL

By | Eylül 22, 2014

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik  Mikrobiyoloji Uzmanı

USK Sağlık Hizmetleri Genel Müdür

Dr.C.Konuksal1963 doğumludur.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1987 yılında mezun olmuştur. 1993 yılında uzmanlık eğitimini tamamlayarak SSK İstanbul Eğitim Hastanesinde uzman olarak çalışmıştır.

2000-2002 yıllarında burada Kalite Birim sorumlusu iken 2002-2005 yılları arasında Kalite Yönetim Temsilcisi olarak çalışmış, aynı dönemde SSK Okmeydanı-Eyüp Hastaneleri ve Bağlı Dispanserler (GOP,Bayrampaşa,Topçular) Sevk Otomasyon Zinciri ve Hastane Bilgi Sistemleri Projesinde  “İstanbul Bölge Sorumlusu” olarak görev yapmıştır.

2003 yılında T.C.Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetim Bölümünde “Hastane Yöneticiliği Sertifika Programı”nı başarı ile tamamlamıştır.

09-10 Haziran 2004 tarihinde yapılan 5. KAMU KALİTE SEMPOZYUMU’nda SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI panelinde “Kamu Kaynaklarının Etkili Yönetimi; Stratejik Planlama ve İzleme” konulu tebliğ sunmuştur.

2006 – 2008 arasında SSK Sağlık Ödeme Sistemleri (e-Sağlık,W-elf) tasarım/test ve uygulama ve SGK Medula Sistemi test/uygulama görevlisi olarak, 2007-2008 yıllarında da SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürlüğünde, Sözleşmeler ve Provizyon İmza Yetkilisi olarak görev yapmıştır.

2008 yılından beri USK Sağlık Hizmetleri Genel Müdürdür.

Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir.

Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği üyesidir.

4. TUSİAD-TBV “e-TR” Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler “SSK Sağlık Ödemeleri Sistemi” 2006 yılı birincisi olarak ödülü bulunmaktadır.