Dr. Gediz KOCABAŞ (Phd)

By | Temmuz 8, 2014

Marmara Ün. Hukuk Fak. Medeni Hukuk AD
Hukukçu

G.Kocabas2000 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde önce Özel Hukuk yüksek lisans, daha sonra da Özel Hukuk doktora tezini tamamlamıştır.
Halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisidir.
Çözümlü Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları adını taşıyan kitap Hukuk Fakültesine yeni başlayan öğrencilere sınavlarda kolaylık sağlamak, edindikleri teorik bilgileri mesleğe atıldıklarında karşılaşacakları hukuki sorunlara nasıl uyarlayacaklarını öğretmek amacıyla hazırlanmıştır