Dr. Gürkan SERT (Phd)

By | Temmuz 8, 2014

Marmara Ün. Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Tıp Etiği AD Öğretim Görevlisi
Hukukçu

G.Sert1999 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı’nda 2003’te Yüksek Lisans ve 2007 yılında Doktora.
İlk kitabı “Hasta Hakları -Uluslararası Bildirgeler ve Tıp Etiği Açısından-” 2004, ikinci Kitabı “Tıp Etiği ve Mahremiyet Hakkı” 2008, üçüncü kitabı Medical Law in Turkey 2011 yayınlanmıştır.
Hekimlerin ve diş hekimlerinin hukuki sorumluluğu, hasta hakları, HIV’le yaşayan kişilerin hakları, üreme hakları, sağlık yönetiminde etik, eczacılık etiği konularında bilimsel faaliyetleri bulunmaktadır.
Sivil toplum örgütlerinin, Sağlık Bakanlığı’nın, yerel yönetimlerin yürüttüğü hasta hakları, üreme hakları, projelerinde eğitmen ve danışman olarak da görev almış ve 2005 yılında Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği’nin “Yılın Hukukçusu Hizmet Plaketi”ni almıştır..