Prof. Dr. İ. Hamit HANCI

By | Temmuz 4, 2014

Ankara Ün. Tıp Fak. Adli Tıp AD
Adli Tıp Uzmanı

Prof.Dr. İ. Hamit Hancı1986 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini mezunu Artvin Yusufeli ilçesi, Sarıgöl Sağlık Ocağında zorunlu hizmeti.
1992’de Adli Tıp Uzmanı,
1994 de Doçent,
1994 – 2001 arası Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
1996 – 2000 yıllarında İzmir Tabip Odası’nda Onur Kurulu Üyesi
1996 – 1998 Türkiye Trafik Güvenliği Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
1997 – 1998 Yerel Gündem 21 (Yerel Habitat) İzmir’in Kentleşme ve Çevre Sorunları ile Çözüm Önerileri” toplantıları “Kentte suçluluk ve kent suçu” grup sözcüsü
1997 – 1998 de Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurasında raportör
1998 – 2001 Arası Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği
1998 de Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan “Hasta Hakları Yönetmeliği” taslağı hakkında görüş
1998 de İzmir Tabip Odası Hukuk Komisyonu’nda Türk Tabipleri Birliği tarafından çıkarılan “Hekimlik Meslek Etiği İlkeleri” taslağı hakkında görüş ve öneriler
1998 – 2001 Hasta Hakları Derneği Yönetim Kurulu’nda 2. Başkan,
1999 – 2001 Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
1999 da “Tıp Hukuku ve Yargılama Usulleri Eğitim Programı” nda Düzenleme Kurulu Üyesi ve Eğitici,
1998 yılında Sağlık Bakanlığı AÇSAP Genel Müdürlüğü – Alman Teknik İşbirliği Kurumu GTZ tarafından hazırlanan Aile Sağlığı Programı “Birinci Basamak Sağlık Hizmetinde Çocuk Sağlığı Eğitim Dosyası.’nın “”Özel Yaklaşım Gerektiren Sorunlar “Çocuk Suçluluğu” bölümünü hazırladı. İnternet ortamında Trafik, Adli Bilimler, toksikoloji, adli psikiyatri, yangın isimli e-grupları oluşturdu.
2001 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim dalına Profesör olarak atandı.
2002 de Sağlık Çalışanlarının Hakları Sempozyumunu düzenledi Ankara Üniversitesi Tıp, Hukuk, Diş Hekimliği Fakülteleri, Türkiye Adalet Akademisi, Polis Akademisi, Jandarma Okullar komutanlığı, Kriminal Polis Laboratuvarları, Emniyet Genel Müdürlüğü TUBİM (Uyuşturucu İzleme Merkezi) , Öğretim Üyeliklerinde Bulundu. Devlet kurumlarıyla BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Ek Protokolü Devlet Raporunu hazırladı ve BM de sundu. Adli bilimciler Derneği Başkanı. Tıp Hukuku Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye’de İlk Tıp Hukuku, Adli Bilimler, Çapraz Sorgu, Adli Entomoloji, Adli Psikiyatri Kitaplarını çıkardı.
2005 te, Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler Ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik Hazırlama Komisyon Başkanlığı Görevini Yürüttü.
2005 te DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI KANUNU hazırlanmasında Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif İşleri Genel Müdürlüğünce kurulan Komisyonda
2007 de DENETİMLİ SERBESTLİK VE YARDIM MERKEZLERİ İLE KORUMA KURULLARI YÖNETMELİĞİ’nin hazırlanması için kurulan komisyonda üye olarak çalıştı. Kapadokya Adli Bilimler Kongreleri Düzenleme Kurulu Başkanı.

 • Dünyada ilk kez düzenlenen,
  • Adli Bilimler ve Spor Kongresi
  • Türkçe Konuşan Adli Bilimciler Kongreleri düzenleme kurulu başkanı
 • Türkiye’de ilk örnek olarak Tıp Fakültelerinde 1996 yılından beri “Hekimin Yasal Sorumluluğu- Hasta ve Hekim Hakları” konulu dersi vermekte.
 • Sağlık Bakanlığı , Tabip Odaları , Askeri Hastaneler, Barolar, Emniyet genel Müdürlüğü , Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nda eğitimler vermekte Ankara Üniv., Jandarma ve Polis Kriminal Laboratuvarları ve Yerel Üniversitelerle düzenlenen Anadolu Adli Bilimler Kongreleri Düzenleme Kurulu Başkanı,
 • EGM TUBİM de Türkiye Uyuşturucu Ölümleri Araştırma ülke sorumlusu Anabilim Dalında Türkiye’de ilk olarak Adli Hemşirelik , Adli Antropoloji, Adli Entomoloji, Adli Diş Hekimliği, Adli Sanat Laboratuvarlarını kurdu.
 • Türkiye’nin ilk hakemli Adli Bilimler, Adli Psikiyatri, Toksikoloji, Ulaşım ve Trafik Güvenliği Dergilerinin editörlüğünü yapıyor.
 • Türkiye de ilk kez Emniyet genel Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi ile Ceset Köpeği Eğitimlerinde Adli Tıp Kısmının Sorumluluğunu Aldı.
 • Türkiye’de ilk olarak düzenlenen Adli Hemşirelik, Adli Antropoloji, Adli Diş Hekimliği sempozyumlarının düzenleme kurulu başkanlığı yaptı.
 • Adli Veterinerlik, Adli Palinoloji, Adli otomotiv alanlarının kurulması için çalışmalar yapmakta.
 • Türkiye’de ilk kez düzenlenen (Ankara ve Diğer Şehirlerde – Değişik Kurumlarla) Adli Hemşirelik, DNA, Adli Antropoloji, Adli Diş Hekimliği, Yangın, Adli Bilişim, DVI- F2K kurslarının eş başkanlığını yaptı.
 • İzmir Kültür Derneği Genel Sekreteri.
 • Ölüm, Yılan ve Göz Hakkında Felsefi Araştırma ve Yazıları Var.
 • Çanakkale Destani Efsaneler ve Mitolojik Bağlantıları konulu bir sunum hazırlıyor