Prof. Dr. Mehmet TOKDEMİR

By | Temmuz 5, 2014

Fırat Ün. Tıp Fak. Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı
Adli Tıp Uzmanı

M.Tokdemir1993 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.
1993- 1994 Elazığ Yurtbaşı İlçesi Sağlık Ocağında hekimi
1998 Adli Tıp Uzmanı. “DNA Parmak İzi İle Kişi Farklılıklarının Gösterilmesi” adlı tez.
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Anabilim Dalı yardımcı doçent doktor.
2001 yılında Adalet Bakanlığı Elazığ Adli Tıp Şube Müdürü.
2004 Doçent
2009 Profesör.