Prof. Dr. Mithat KIYAK

By | Temmuz 6, 2014

Okan Ün. İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü,
Sağlık Bilimleri Ens. ve Sağlık Bilimleri YO Müdürü
Halk Sağlığı Uzmanı

M.Kiyak1980 İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesinden mezunu.
1984 Halk Sağlığı Uzmanı.
1986 – 2000 İstanbul Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Bölge yöneticisi.
2000 -2007 Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi
2007 Okan Üniversitesi İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü.
Okan Ün. Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans ve Doktora program yürütücüsü.