Sağlık Yönetimi

By | Eylül 12, 2014

Saglik_YonetimiA. Sağlık Hukuku’na Giriş

“Hekimlik bir sanattır,” Bu sanat; sağlık hakkı ve hasta hakkı kapsamında sağlık çalışanı olarak yerine getirilmesi gereken, topluma karşı bir ödevden (borçtan)  ileri gelmektedir

A.1. Tanım

Töre – Haklar olarak da ifade edilen ve toplumu düzenleyen, devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların tümü olan “Hukuk”’dan farklı olarak “Sağlık Hukuku”, Prof. Dr. Nusret FİŞEK tarafından devletin yaptırımlara bağladığı sağlık ile ilgili sosyal düzen kuralları olarak tanımlanmıştır.1Bu nedenle o yıllarda “Tıp Hukuku” tanımı da alan kavram son yıllarda giderek önemi artan malpraktis davaları sonucu daha farklı bir yaklaşımla ele alınması gerektiği anlaşılmıştır.

Sağlık personelinde sorumluluk bilincinin varlığını ortaya koymaya çalışan, bu bilinç içinde hizmetin varlığı, sunumu ve hukuk bilimi öğretisinde, kişilerin maddi ve manevi değerlerini koruyan, hasta hakları ile kişilik haklarının birlikte ele alınmasını sağlayan mülti disipliner bir bilim dalı olan “Sağlık Hukuku”nun bu tanımı dikkate alındığında yukarda başlık olarak konulan sanat kavramı daha iyi anlaşılmaktadır.2

Ancak tanımdan da görüleceği üzere, sağlık hukuku kavramı daha geniş bir anlamda “Health Law” ele alınmaktadır. Halbuki Tıp hukuku ise “Medical Law” anlamında sağlık mevzuatını içeren bir kavramdır. 3, 4

Sağlık yasaları olarak da ifade edilen sağlık mevzuatımız, sağlık hizmetlerinin nasıl örgütleneceğini, nasıl yürütüleceğini, nasıl finanse edileceğini, hizmetlerde yetkinin kimde bulunduğunu, görev ile sorumluluğun ne olduğunu belirtir. 1

Sağlık çalışanlarının yasal sorumlulukları, gelişen hukuk bilimi içinde ele alınmış, Sağlık Hukuku konusunda bir disiplin oluşturmaya başlamıştır. Ancak sağlık hukuku, salt hukukçuların ele alması gereken bir konu olmayıp, öncelik sağlık hizmetinin nasıl verildiğinin tespit edilmesi gerektiğinden hekimlerin önderliğindedir.