Tag Archives: eğitim

Av. Mithat KARA

İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası Hukuk Müşaviri Hukukçu 2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu 2006 İzmir Tabip Odası tam zamanlı hukuk danışmanı. Sağlık alanına ilişkin düzenlemeler ve hekimlerle ilgili her türlü hukuki süreçler uğraş alanıdır. Bu alandaki kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen çok sayıda sempozyum, seminer ve toplantıda bildirileri vardır.

Av. Devrim KARAKÜLLAH

Ankara Barosu; Devrim Hukuk Bürosu Hukukçu 1996 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Adli Bilimciler Derneği Genel Sekreteri. Ankara Barosu CMUK Kurulu Başkanlığı yaptı. Ankara Barosu Meslek İçi Eğitim Kurulu, Yayın Kurulu ve çocuk kurullarında görev aldı. Ankara Barosu Staj Eğitim Merkezinde Ceza Usul Hukuku dersleri verdi. Antalya Barosunun Düzenlediği Meslek içi Eğitim seminerlerinde “Ceza… Read More »

Av. Ahşen OKTAY

İstanbul Barosu, Uysal & Tolan Hukuk Bürosu Hukukçu 2006 Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. İstanbul Barosu avukatlık stajı, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Yüksek Lisans. (Sağlık Hukuku – Ticaret Hukuku – Fikri Sınai Haklar Hukuku) Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Tüketici Hakları Hukuku, Haksız Rekabet ve Aldatıcı Reklam Hukuku alanlarında çalışmalar. Kazancı Hukuk Eserleri… Read More »

Dr. Gürkan SERT (Phd)

Marmara Ün. Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Tıp Etiği AD Öğretim Görevlisi Hukukçu 1999 Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deontoloji Anabilim Dalı’nda 2003’te Yüksek Lisans ve 2007 yılında Doktora. İlk kitabı “Hasta Hakları -Uluslararası Bildirgeler ve Tıp Etiği Açısından-” 2004, ikinci Kitabı “Tıp Etiği ve Mahremiyet Hakkı” 2008, üçüncü kitabı Medical… Read More »

Dr. Gediz KOCABAŞ (Phd)

Marmara Ün. Hukuk Fak. Medeni Hukuk AD Hukukçu 2000 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde önce Özel Hukuk yüksek lisans, daha sonra da Özel Hukuk doktora tezini tamamlamıştır. Halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda öğretim görevlisidir. Çözümlü Medeni Hukuk Pratik Çalışmaları adını taşıyan kitap Hukuk Fakültesine… Read More »