WALD Yayını

By | Eylül 12, 2014

Hızla büyüyen ve çocukluktan yetişkinliğe geçiş döneminde olan çocuklar özel bir stres altındadır. Bireysel ve toplumsal stresleri kendi benlikleri içinde doğru algılayabilmeleri ve bunun sonucunda da ortaya çıkan davranış biçimleri her çocukta farklıdır.

4  Ekonomik İstismar; Çocuğun özellikle psikolojik gelişimini olumsuz etkileyecek bir biçimde, kazanç sağlaması amacıyla çalıştırılmasıdır. Bu tür davranışlar içinde en sık görüleni dilencilik, işportacılık, ayakkabıcılık ve simitcilik yapmak gelir.

 

4  İhmal; Çocuğun sağlığı, fiziksel veya psikolojik gelişimi için gerekli ihtiyaçların karşılanmamasıdır.

Örneğin; aç bırakmak, şefkat göstermemek gibi…

 

İstismar’a maruz kalanlarda ortaya çıkan sonuçlar:

Bunlar istismarın şiddetine, türüne, çocuğun yaşına ve gelişmiş olmasına bağlı olarak erken veya geç dönemde ortaya çıkan etkiler olabilir. Bu etkiler;

 • Özsaygı eksikliği,
 • Utangaçlık, suçluluk duygusu,
 • İntihar düşüncesi,
 • Olumsuz sosyal davranışlar,
 • Güven eksikliği,
 • Depresyon,
 • Karşı cinsten korkma,
 • Uykusuzluk,
 • Anksiyete,
 • Cinsel İsteksizlik
 • Seksüel disfonksiyonlardır.

   

Yukarıda sayılan tüm bu etkiler sonrasında toplumdan kopuk, psikolojik ve fiziksel gelişmesi yetersiz,  sağlıksız çocuklar ortaya çıkar. Bu tür çocuklar da sadece kendi ana ve babalarının sorunu olmayıp, çevresiyle birllikte o toplumun içinde yaşayan kişiler olarak hepimizin sorumluluğundadırlar.

Buradan yola çıkarak hizmet birimi Belediye’lerin bu konuda yapabileceği çok şey olduğu kanısındayız.

 

SUÇLU ÇOCUKLAR SUÇA İTİLEN ÇOCUKLAR:

Belediyenin icra organı olan ZABITA’ların sokakta en çok karşılaştığı bir grubun ise suçlu çocuklar olduğunu biliyoruz.

Yapılan bir çok çalışma, en çok suç işlenen yaşın 14 yaş olduğunu göstermektedir. Ortaya çıkan suç ise Hırsızlık, bu suçu işleyen çocuk da genellikle aileden kopuk veya sokağa terk edilmiş çocuklar olmaktadırlar.

Suç işleyen çocukların yaklaşık % 20’sinde alkol, uyuşturucu ve solvent kullanma alışkanlığı gelişmektedir.  % 80’i düşük gelir düzeyine sahip ailelerden gelirken, % 50’si evden kaçan çocuk, % 5’i ise evden atılmış çocuklardır.