WALD Yayını

By | Eylül 12, 2014

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Atınç ÇOLTU’nun 1988-1992 yıllarını kapsayan bir çalışmasında, çocuğu suça iten nedenler şöyle sıralanmıştır.

 • Sosyal çevre,
 • Göç eden ailelerdeki uyum zorluğu,
 • Gecekonduda oturma,
 • İşsizlik,
 • Düşük gelire sahip olma,
 • İhmal edilme,
 • Yetersiz eğitim,
 • Dengesiz ve yetersiz beslenme,
 • Parçalanmış Aile,
 • Çocuk yetiştirilmesindeki eksiklik,
 • Ailede suçlu kişinin bulunması,
 • Ailenin kalabalık olması,
 • Kitle iletişim araçlarının şiddet içerikli proğramlar yapması,

Sokak çocuklarında en sık görülen alışkanlık, Toluen kökenli olan ve endüstriel ve ticari amaçlı ürünlerde çözücü olarak kullanılan organik solvent (Tiner, vernik, boya, cila v.s) yapıştırıcıların koklanmak suretiyle kullanılmasıdır. Burada en çok kullanılan yapıştırıcı Tutkal’dır.

Kişilerde önceleri narkotik ve nörotoksik bir etki ile öfori meydana getirmesi ile kafa yapıcı olarak tarif edilen bir etki oluşturmakta, ancak zamanla koklanma süresi ve koklanan tutkalın miktarına bağlı olarak değişen ve ağırlaşan etkiler ortaya çıkmaktadır. Bunlar, başağrısı, baş dönmesi, psikomotor bozukluklar, kuvvetsizlikler, bulantı-kusmalar, sendelemeler ile meydan gelen yaralanmalar, görmede bozukluklar, tremor denilen titremeler, kalp atımlarında düzensizlikler, paraliziler, şiddetli heyecanlanmalar sonrası şuur kaybı, koma ve en sonunda ölüm’dür.

 

SONUÇ

Yukarıda verilen genel bilgiler ışığında, toplum içinde oy potansiyeli olmayan ancak nüfusun büyük bir kısmını oluşturan çocuklara karşı yapılması gereken pek çok hizmetin olduğu açıktır.

Belediyeler, çalışma programlarını yasalarla kendilerine verilen görevlerle birlikte uyum içinde yapmak zorundadır. Bu hizmet programının uygulayıcısı ve takipçisi, belediyelerin icra organı olan Zabıtalardır.

Koordine olmuş, Eğitilmiş ve Yönlendirilmiş bir birim olarak düzenlenmiş (ihtisaslaşmış) Zabıtalar; planlı, sistemli ve iyi verilere sahip bir çalışma ile belediyelerin kördüğüm olmuş sorunların çözümünde ANAHTAR rol oynarlar.

Varolan yasaların uygulanması yerine zamanla gelişen geleneksel davranışlardan vazgeçerek, yeni davranış biçimi kazanmak, çağdaş anlayışa sahip tavır göstermek, memur anlayışından uzaklaşarak kendilerini bir MESLEK olarak algılayan bu ihtisaslaşmış kişilerin, birlikteliğinden ve ekip anlayışı içinde çalışabilme duyarlılığından oluşacaktır.