WALD Yayını

By | Eylül 12, 2014

Devletin, yasalarla belirleyeceği konuların uygulanmasında en büyük görev yetişkinlere düşmektedir. Her yetişkin kendi çocuğu ile ilgili uygulamaları yerine getirmesi gerekirken, Yerel Yönetimler içinde Belediye’ler de Belde’deki tüm çocuklarla ilgili uygulamaları yerine getirmek zorundadır.

 

YETİŞKİNLERİN,

 ÇOCUKLARA KARŞI GÖREVLERİNİ

BELİRLEYEN EN BELLİ BAŞLI UNSUR

DAVRANIŞLARIDIR

 

YETİŞKİN  DAVRANIŞI

 

 EĞİTİCİ

 YÖNLENDİRİCİİZLEYİCİKORUYUCU    ÖĞRENİCİ

(ÖĞRENCİ)BECERİ KAZANMA

(BECERİKLİ)ROL KAZANMA

(KİŞİLİKLİ)SIHHATLİ BÜYÜME

(SAĞLIKLI)  ÇOCUK DAVRANIŞI

 

Yetişkin olarak BELEDİYE’lerin davranışlarına örnekler verecek olursak;

EĞİTİCİ  =  ÖĞRENİM DIŞI KURUMLAR,

* HALK OKULLARI,

* YAZ OKULLARI,

* ÇIRAKLIK OKULLARI,

* KREŞLER – ANAOKULLARI,

* SİNEMA- TİYATRO OKULLARI,

* OYUN SAHALARI,

 

YÖNLENDİRİCİ  =  BECERİ KAZANMA MERKEZLERİ,

* ATÖLYELER,

* İLETİŞİM MERKEZLERİ,

* KONSERVATUVAR ( DANS, BALE, MÜZİK,)

* SPOR SAHALARI,

 

İZLEYİCİ  =  ARAŞTIRMA, İNCELEME-KAYIT, (İSTATİSTİK ÇALIŞMALARI)

 

KORUYUCU  =  MEVZUAT’A GÖRE GÖREV,

 

Çocuk sağlığı, çocuğun ana rahmine düştüğü andan itibaren başlar ve ananın gebelik ve emziklilik döneminde Ana Sağlığı ile birincil derecede, daha sonrada yaşamın değişik evrelerinde, Toplum Sağlığı ile  ilişkili olarak devam eder.

Bu kapsam da ele alınan ve Toplum Sağlığı ile ilgili olarak çıkarılan 1580 sayılı Belediye Kanunu ile 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu halen günümüzde yürürlükte olup konuyla ilgili bakanlıklar bu yasaların uygulanmasından sorumlu tutulmaktadırlar.

Son yıllarda yerinden yönetim anlayışı ile çıkarılan bir çok kanun, kanun  hükmünde kararname ve yönetmelikler ile, belediyelere daha etkin uygulama alanı yaratılmış gibi gözükmekle birlikte,  pratik hayatta görev ve sorumluluklar bakımından bir kargaşa yaşanmaktadır. Ancak belde ve halkın sıhhat, selamet ve refahının temini, yapılanın da korunup, geliştirilmesinde asıl görevli BELEDİYE’lerdir.