WALD Yayını

By | Eylül 12, 2014

Belediye bir hizmet birimi olarak, bu görevi, kendi olanakları ile yerine getirirken, diğer kamu ve sivil örgüt kuruluşlarıyla da yakın ilişki kurmalı,

Asıl sorumlunun kendisi olduğu bilinciyle görevi paylaşmalı,

Üzerine düşeni tam olarak yerine getirmeli,

 ve diğer birimlerden de yerine getirmesini istemelidir.  

 

1580 sayılı Belediye Kanunu’nda görev ve vazifeler 15. madde de sıralanmış olup bunların yaklaşık üçte biri toplum sağlığı ile ilgilidir.  Bu görevlerin bir kısmı son yıllarda çıkarılan kanun hükmünde kararname ve yönetmeliklerle devredilmiş gibi gözükse de 1580 sayılı kanunun ilgili bu hükmü iptal edilmediğinden yasal açıdan görev ve sorumluluk halen belediyelerde bulunmaktadır.

1580 SAYILI BELEDİYE KANUNU (MADDE 15)

76 fıkra olarak belirlenen vazifeler içinde sağlıkla ilgili olanlar;

1- Umuma açık yerlerin temizliğine, intizamına bakmak,

2- Yenilecek, içilecek, halkın sağlığını ilgilendiren kullanılacak şeylerle, yerlerin kontrolunu yapmak,

3- Halkın yiyip içmesine, yatıp kalkmasına mahsus yerlerin kontrolunu yapmak ve buralara çalışma iznini vermek,

4- Salgın, bulaşıcı insan ve hayvan  hastalıklarının önüne geçmek, yayılmasını önlemek,

5- Ölüleri muayene etmek ve defin ruhsatı düzenlemek,

6- Mezbahaneler kurmak,

8- Gıda işlerinde çalışanların portör muayenelerini yapmak,

14- Başıboş hayvanları tutmak ve muhafaza etmek,

18- Bırakılmış ve bulunmuş çocukları, delileri, dalanmış ve kudurmuşları sokakta bayılanları, kazaya ve afete uğrayanları korumak,

24- Çöpleri toplatmak,

25- Temiz su sağlamak, suları temiz ve sağlıklı tutmak,

27- İhtiyaca göre umumi hela yaptırmak,

29- Gıda kontrolu sırasında gerekli hallerde yada müracaat halinde kimyasal ve bakteriolojik tahliler yapmak, rapor düzenlemek,

32- Kanalizasyon tesis ettirmek,

33- Kütüphane, okuma salonları, park, oyun ve spor yerleri tesis etmek,

34- Fakir çocuklara ve ihtiyacı olanlara para, ilaç, yemek, içmek, giyinme ve barınak sağlamak, hekim muayenesi yaptırmak,