WALD Yayını

By | Eylül 12, 2014

Süt(pastörize)…………….4.4°C………..1-3 gün

Yumurta……………………7.2°C…………2-3 hafta

Et…………………………….3.3°C…………1-2 gün

Yukarıdan da anlaşılacağı üzere uygun ısıda saklanmayan besinde bozulma daha çabuk olur. Özellikle tavuk, kesildikten sonra uzun zaman bekletilip öyle dondurulacak olursa kısa zamanda bozulur. Diğer etlerde bekletme, etin yumuşamasını sağlamasına karşın, dondurulmuş olarak saklanmasını kısaltır.

* Isıya dayanıksız olan vitaminlere haiz besinlerin gün ışığına uzun süre maruz kalmalarında özellikle C vitamini başta olmak üzere vitamin değerlerini kaybetmektedirler. Örneğin ayçiçek yağlarının vitrin süslemesi için dükkanların ön camlarına yerleştirilmesi, meyvaların direk güneş ışığına maruz kalması gibi.

Bu bilgiler ışığında eğitimin daha önemli olduğu, ceza yasamızdaki hükümlerin denetimlerde caydırıcı olup olmadığını tesbit edebilmek amacıyla Sivas’da yaptığımız bir diğer çalışmada da  davaların ortalama 11 ay sürdüğü, (bu süre dosya fazlası olan büyük illerde daha uzun olmaktadır.) yaklaşık üçte iki davanın beraatle sonuçlandığı, üçte bir dava da ise hapis cezası ile birlikte üç ay meslekten men ve 7 gün işyeri kapatma cezası verildiği ancak bunlarında yine üçte ikisinde cezaların tecil edildiği saptanmıştır. (Bkz:“Sivas İlinde Bozuk Gıda Maddesi Satanlar Hakkında Açılan Davaların Değerlendirilmesi” III. Halk Sağlığı Günleri Kayseri-1993)

Toplum sağlığı ile ilgili yapılan çalışmalardan elde edilen bu bilgiler o toplumdaki çocuk sağlığının gelişmesinde yapılacak planlamalara da önemli ipuçları verir. Sağlık alanında yapılan çalışmalarda baz alınan bir diğer ölçütde bebek ölüm hızlarıdır.

Ülkemizde 1972-1977 yıllarında binde 134 olan bebek ölüm hızı, 1988-1993 yıllarında binde 53’e düşmüştür.

 

TABLO 1: Türkiye Genelinde1972-1993 Yıllarına Ait Neonatal, Postneonatal

                  ve Bebek Ölüm  Hızlarının (%0) Değişimleri;

YILLAR NEONATAL Ö. H. POSTNEO. Ö.H. BEBEK Ö.H.
1972-1977 60 74 134
1979-1982 42 53 95
1983-1987 35 42 77
1988-1993 29 23 53