WALD Yayını

By | Eylül 12, 2014

 

Bu nedenle;

İş işten geçmeden (çocukluk dönemi sona ermeden) kısa erimde ne yapılacaksa yapılmalıdır.

Kısa erimde, çocukların çalıştıkları koşulların olumlu hale getirilmesi, sağlık yönünden gözetim altına alınmaları ve sosyal boyutlarının incelenerek yardım yollarının araştırılması gerekir.

Bu bakımdan özellikle Belediye denetimleri sırasında, iş yerinde sağlık koşullarının yerindeliği, iş ortamının durumu ile ilgili incelemelerde de bulunulmalıdır.

 

 İş Kazaları:

Beklenmedik bir anda, birden oluşan yaralanma, sakatlık ya da ölümle işçiyi etkileyen ve mal kaybı, hasar ya da üretimin durmasıyla ortaya çıkan bir olaydır.

İş kazalarının nedenlerinde, insan etmeni ön plandadır. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki kazaların, % 80-85’i güvensiz hareketlere bağlı olarak işçinin kendi eyleminden, % 20-23’ü güvensiz iş koşullarından, % 1-2’si ise kaçınılmaz doğal etmenlerden (su baskını, deprem,yıldırım düşmesi v.s) kaynaklanmaktadır.

Kazalardan korunmada birincil ilke, işçi eğitimidir. Çocuk yaşta çalışmaya başlayan bir işçinin alabileceği eğitim ve uygulayabileceği beceri, gösterebileceği dikkat sınırlıdır. Zaman zaman işe uygunsuz bir şekilde çalıştırılmaları da, iş kazalarının daha çok genç ya da çocuk işçilerde görülmesinin nedeni açıklamaktadır.

 

Meslek Hastalıkları:

Çalışma yaşamına uygun özgü, temel etyolojik etkenin işyerinde bulunmasından kaynaklanan hastalıklara denir.

Ülkemizde, meslek hastalıklarında SSK mevzuatına göre işlem yapılır. SSK’nın, Uluslararası Çalışma Örğütü (İLO) sözleşmesinden yararlanarak hazırlayıp uyguladığı kapsamlı ve birçok ülkelere göre de daha üstün nitelikleri olan bir meslek hastalıkları listesi vardır. Bu listede meslek hastalıkları etkenlere ve organlara göre gruplandırılmış, hastalık belirtileri sıralanmış, yükümlülük süresi ve hastalık tehlikesi olan başlıca iş türleri belirtilmiştir.

Genelde ucuz işçi olarak görülen çocuk işçiler, kötü iş ortamında çalışmaya maruz kaldıklarından ve gelişmekte olan bir yapıya  da sahip olduklarından, aynı iş ortamında uzun süre çalışmaları halinde meslek hastalıklarına daha çabuk yakalanabilmektedirler ya da meydana gelen lezyonlar bu küçük çocukların gelişmesini etkilemekte zaten yetersiz beslenen bedende kronik hastalıkların ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir.