Yrd. Doç. Dr. Nezih VAROL

By | Ekim 9, 2013

Halk Sağlığı ve Adli Tıp Uzmanı

Nezih_Varol

 • 1960 doğumludur.
 • 1984 Cerrahpaşa (Edirne) Tıp Fak. mezunu olup CTF Üroloji kliniğinde volanter asistanlık(1984-1986), Sağlık Ocağı Hekimliği, Diyaliz Hekimliği, Acil Servis Hekimliği, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halk Sağlığı AD araştırma görevlisi, Ümraniye Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü, Kartal Adli Tabipliği, Marmara Üniversitesi Sağlık (Eğitim) Bilimleri Fakültesi ve Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim üyeliği görevlerinde bulunmuştur.
 • Özel Üniversitelerde Hukuk Fakültesinde lisans ve Sağlık Bilimleri Enstitülerinde yüksek lisans ve doktora derslerini sürdürmektedir.
 • Üroloji alanında uzmanlaşmak istemesine rağmen, günün koşullarındaki mecburi hizmet ve ardından gelen TUS sınav sistemi ile yolu Sivas’a düşmüş, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalına araştırma görevlisi olarak girmiş ve hocası Prof.Dr.Ferit KOÇOĞLU ile tanıştıktan sonra kaderi değişmiştir.
 • Halk sağlığı camiasında başta Prof.Dr. Osman HAYRAN ve Prof.Dr.A.Gürhan FİŞEK olmak üzere tanıştığı birbirinden değerli hocaların etkisi ile Sosyal Hekimliğin önemini fark ederek Sağlık Hukuku alanında ilerlemeye karar vermiştir.
 • 1994 yılında Ümraniye Belediyesinde Sağlık Zabıtası Birimini kurmuş ve merkezi İtalya’da bulunan WALD-World Academy for Local Goverment and Democracy– (Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi) tarafından 1996 yılında “Çocuk Hakları ve Yerel Yönetim”projesinde yer almıştır.
 • 1998 yılında Marmara Üniversitesinde öğretim üyeliğine başlamış ve Sağlık Hukuku, Sağlık Mevzuatı, İşçi Sağlığı, Sağlık Eğitimi, Sağlık Yönetimi, Sağlık İletişimi dersleri vermiştir.
 • Marmara Üniversitesinde Sağlık Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Sağlık Eğitim Bölüm Başkanlığı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesinde Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
 • 1998 yılında TİSK (Türkiye İşverenler Sendikası)’nın ILO -IPEC (Çocuk Emeğinin Sonlandırılması Projesi) kapsamında proje koordinatörü olarak görev almış, fakülte öğrencileri ile birlikte TİSK Çalışan Çocuklar Bürosu’nu kurmuştur. Projenin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek içinde FİŞEK Modeline uygun Pendik Sanayi Sitesi Ortak Sağlık Birimi’ni kurarak çocuk emeğini sonlandırıp çocukları okula yönlendirirken, işverenlerin işyerlerine de iş sağlığı hizmetlerinin götürülmesini sağlamıştır.
 • 2000-2010 yılları arasında Pendik Kaymakamlığı ile yapılan Sosyal Taraflar Protokolü ile çocuk sağlığı ve ergen sağlığı üzerine hizmet üretmiş, çocuk istismarına yönelik tarafları bir araya getirmiştir.
 • 2004 yılında Kartal İlçe İnsan Hakları kurul üyesi olarak “Okulda Şiddeti Önleme Projesi” oluşturmuş ve Pendik ve Kartal İlçe Milli Eğitime bağlı Rehberlik Araştırma Merkezlerinde-RAM kurulan birimler vasıtasıyla Öğretmen, Çocuk ve Veli işbirliğine katkılar sağlamıştır.
 • 2000 yılında şur’a üyesi olarak görev aldığı 8. Beş Yıllık Kalkınma Planında alınan karar ışığında kanunlaştırılan “Cezaevi İzleme Kurulları” ile Kartal Cezaevi İzleme Kurulu Başkanlığına seçilerek 2013 yılı Aralık ayına kadar bu görevi sürdürmüştür.
 • 2000 yılından beri Sağlık hukuku alanında özel ve kamu hastaneleri ile uzmanlık derneklerine danışmanlık sistemini oluşturarak, “Sağlık Hukuku Uygulama Örnekleri” başlığı altında konferanslar vermektedir.
 • Sigorta şirketlerine aktüeryalık kapsamında danışmanlık vermiş, İsviçre Sigorta ile “Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası”, Güneş Sigorta ile “Hastane Mesleki Sorumluluk Sigortası” poliçeleri oluşturmuştur. Halen sigorta şirketlerinin uzlaşma kapsamında risk belirlemesine ve hasar miktarı belirlemesine katkı vermektedir.
 • 2004-2006 yılları arasında TJOD (Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği)’ne danışmanlık verirken,
  2007 yılında Türk KBB Baş Boyun Cerrahisi Derneğinde ve 2008 yılında ise TOTBİD (Türk Ortopedi Uzmanları Birliği Derneği)’de “Sağlık Hukuk Birimi” kurmuştur.
 • Halen TOTBİD Sağlık Hukuku Kurulu üyesidir.
 • 2005 yılında Özel Memorial İstanbul Hastanesinde, 2006 yılında Medicalpark Hastaneler grubunda, 2010 yılında Medline Hastaneler Grubunda ”Sağlık Hukuku Danışmanlık” sistemini oluşturmuştur.
 • Özellikle sağlık işletmeciliğinde sağlık hakları ile hasta haklarının ele alınmasına, sağlık yönetimi disiplini içinde sağlık sunucularının haklarının korunmasına katkı veren bu sistem ile Sağlık Hukuku’nun gelişmesine katkı vermiştir.
 • Adli Bilimciler Derneğinde Sağlık Hukuku Komisyon Başkanlığı yapmıştır. Halen genel sekreterliği yürütmektedir. 2005 yılından beri Adli Bilimciler Derneği ile çeşitli üniversiteler işbirliğinde “Sağlık Hukuku Sertifika Programları” düzenlenmiştir. (Okan Üniversitesi;2007, 19 Mayıs Üniversitesi;2010, İzmir Üniversitesi;2011)
  Halen Adli Bilimciler Derneği işbirliğinde Uzaktan Eğitim Sağlık Hukuku Sertifika Programlarını yürütmektedir.
 • Maltepe Üniversitesi Sağlık Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi kurucusudur.
 • İstanbul Tabip Odasına kayıtlıdır.
 • Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı denetleme kurlu üyesidir.
 • NÜSED ve HASUDER üyesidir.
 • Türk Hekimleri Dostluk ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyesidir.
 • Kartal İlçe İnsan Hakları Kurulu üyesidir.
 • 20 yılı aşkın bir süredir mahkemelere bilirkişilik yapmaktadır.
 • SAHUMER – Sağlık Hukuku Merkezi- şirketinin genel müdürlüğünü yapmaktadır.
 • Şirket; mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde sağlık hukuku danışmanlığı, uzlaşma sürecinde adli tıp danışmanlığı yaparak, gerektiğinde bilimsel görüş vermektedir.
 • A sınıfı Özel Hastaneler ile kamu hastanelerine danışmanlık yapmaktadır.
 • Halen Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanıdır.