Dr. Arb. Barış Toraman

Dr. Arb. Barış Toraman

EĞİTİM VE SERTİFİKALAR

 • Arabuluculuk Temel Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi (2015 Aralık)
 • Sağlık Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi: Uludağ Üniversitesi (2021 Ocak – Şubat)
 • Avukatlık Stajı: Ankara Barosu (2002 – 2003)

GÖREVLER

T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı

 • Bilirkişilik Temel Eğitimi Hazırlık Çalışma Grubu (2016 – Devam ediyor)
 • Bilirkişilik Yönetmeliği Çalışma Grubu (2017)
 • Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Hazırlık Çalışma Grubu (2019)
 • Bilirkişilik Çalışma Grubu (2019)

EĞİTİM – ÖĞRETİM DENEYİMİ

Eskişehir Osmangazi Üni. Tıp Fakültesi (2021 – Devam ediyor)

 • Sağlıkta Hukuk

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2004 – 2020)

 • Medenî Usul Hukuku
 • İcra ve İflâs Hukuku
 • Yargı Örgütü
 • Arabuluculuk Temel Eğitimi (Teorik Kısım)

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2015 – 2016)

 • İcra ve İflâs Hukuku

Jean Monnet Üniversitesi (Saint-Etienne, Fransa) (2016) (Seminer)

 • Développements récents en médiation ; la perspective de droit turc (Arabuluculukta güncel gelişmeler, Türk hukukunun yaklaşımı – Yüksek Lisans 1 (M 1))
 • Droit de la preuve, Droit turc et droit comparé (İspat hukuku, Türk hukuku ve karşılaştırmalı hukuk – Yüksek Lisans 2 (M 2))
 • L’organisation judiciaire civile turque (Türk yargı örgütü – Yüksek Lisans 1 (M 1))
 • L’expertise judiciaire civile en droit comparé (Karşılaştırmalı hukukta bilirkişilik – Yüksek Lisans 2 (M 2))

Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü (2018 – Devam ediyor)

 • Adli Bilişimde Bilirkişilik (Yüksek Lisans, Doktora; Örgün ve uzaktan eğitim)

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2014 – 2021)

 • Medeni Usul Hukukunda Bilirkişi İncelemesi (Yüksek lisans)

T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü (2019)

 • Bilirkişinin Görevlendirilmesi (Hukuk Mahkemesi Hâkimlerine yönelik seminer çalışması)

Türk Tabipleri Birliği (2017 – Devam ediyor)

 • Bilirkişilik Temel Eğitimi (Tabip odaları bünyesinde sağlık çalışanlarına yönelik bilirkişilik temel eğitimleri teorik bölümler)

Türkiye Barolar Birliği (2019)

 • Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi

Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (2020)

 • Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi