Av. Ahşen OKTAY

İstanbul Barosu, Uysal & Tolan Hukuk Bürosu
Hukukçu

  • 2006 Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.
  • İstanbul Barosu avukatlık stajı, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Yüksek Lisans. (Sağlık Hukuku – Ticaret Hukuku – Fikri Sınai Haklar Hukuku) Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Tüketici Hakları Hukuku, Haksız Rekabet ve Aldatıcı Reklam Hukuku alanlarında çalışmalar.
  • Kazancı Hukuk Eserleri Bilgi Bankasında yayınlaşmış “Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Yükümlülüklerinin Hekimlik Sözleşmesine Uyarlanması”, “Serbest Çalışan yada Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimler Açısından Tıbbi Malpraktis ve Sonuçları”, “Hukuki Açıdan Psikiyatri’de Hastanın Zorla Hastaneye Yatırılması ve Tedavisi”
  • 2010 Medicalpark Hastaneler Grubu Hukuk Müşaviri.