SAĞLIK HUKUKU MERKEZİ

SAHUMER
Sağlık Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti.

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde tek kişi ortaklı olarak 30.07.2012 tarihinde faaliyete başlamıştır. Kurucusu ve şirket genel müdürü olan Yard. Doç. Dr. Nezih VAROL’un mesleki deneyimlerinden yola çıkarak, sağlık hizmeti sunucularına ve hizmet yetiştiricilerine yönelik, sağlık hukuku boyutu ile EĞİTİM ve SAĞLIK YÖNETİMİ  danışmanlığı amaçlanmıştır.

NEZİH VAROL
NEZİH VAROLDr. Öğr. Üyesi
 • Halk Sağlığı Bilimi ve Adli Tıp Uzmanıdır. 1960 doğumludur.
 • 1984 Cerrahpaşa (Edirne) Tıp Fak. mezunu olup CTF Üroloji kliniğinde volanter asistanlık(1984-1986), Sağlık Ocağı Hekimliği, Diyaliz Hekimliği, Acil Servis Hekimliği, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halk Sağlığı AD araştırma görevlisi, Ümraniye Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü, Kartal Adli Tabipliği, Marmara Üniversitesi Sağlık (Eğitim) Bilimleri Fakültesi ve Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği görevlerinde bulunmuştur.
 • Halen Okan Üniversitesi, Tıp Fakültesi Adli tıp ABD Başkanı olup Hukuk Fakültesinde lisans ve Sağlık ve Sosyal Bilimleri Enstitüsünde Sağlık Hukuku alanında yüksek lisans ile doktora derslerini sürdürmektedir. İstinye Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde YL ve Doktora derslerine girmektedir.
 • Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalına araştırma görevlisi olarak girmiş ve hocası Prof.Dr.Ferit KOÇOĞLU ile tanıştıktan sonra kaderi değişmiştir.
 • Halk sağlığı camiasında başta Prof.Dr. Osman HAYRAN ve Prof.Dr.A.Gürhan FİŞEK olmak üzere tanıştığı birbirinden değerli hocaların etkisi ile Sosyal Hekimliğin önemini fark ederek Sağlık Hukuku alanında ilerlemeye karar vermiştir.
 • 1994 yılında Ümraniye Belediyesinde Sağlık Zabıtası Birimini kurmuş ve merkezi İtalya’da bulunan WALD-World Academy for Local Goverment and Democracy- (Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi) tarafından 1996 yılında “Çocuk Hakları ve Yerel Yönetim”projesinde yer almıştır.
  1998 yılında Marmara Üniversitesinde öğretim üyeliğine başlamış ve Sağlık Hukuku, Sağlık Mevzuatı, İşçi Sağlığı, Sağlık Eğitimi, Sağlık Yönetimi, Sağlık İletişimi dersleri vermiştir.
 • Marmara Üniversitesinde; Sağlık Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Sağlık Eğitim Bölüm Başkanlığı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesinde Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.
 • 1998 yılında TİSK (Türkiye İşverenler Sendikası)’nın ILO -IPEC (Çocuk Emeğinin Sonlandırılması Projesi) kapsamında proje koordinatörü olarak görev almış, fakülte öğrencileri ile birlikte TİSK Çalışan Çocuklar Bürosu’nu kurmuştur. Projenin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek içinde FİŞEK Modeline uygun Pendik Sanayi Sitesi Ortak Sağlık Birimi’ni kurarak çocuk emeğini sonlandırıp çocukları okula yönlendirirken, işverenlerin işyerlerine de iş sağlığı hizmetlerinin götürülmesini sağlamıştır.
 • 2000-2010 yılları arasında Pendik ve Kartal Kaymakamlıkları ile yapılan Sosyal Taraflar Protokolleri ile çocuk ve ergen sağlığı üzerine hizmet üretmiş, çocuk istismarına yönelik tarafları bir araya getirmiş, 2001 yılında biten projeye, Çocuk Hakları kapsamında sürdürülebilirlik kazandırmış, ülkemizde 2013 yılına kadar devam edebilen ilk ve tek sürdürülebilir projesini kazandırmıştır.
 • 2004 yılında Kartal İlçe İnsan Hakları kurul üyesi olarak “Okulda Şiddeti Önleme Projesi” oluşturmuş ve Pendik ve Kartal İlçe Milli Eğitime bağlı Rehberlik Araştırma Merkezlerinde-RAM kurulan birimler vasıtasıyla Öğretmen, Çocuk ve Veli işbirliğine katkılar sağlamıştır.
 • 2000 yılında şur’a üyesi olarak görev aldığı 8. Beş Yıllık Kalkınma Planında alınan karar ışığında kanunlaştırılan “Cezaevi İzleme Kurulları” ile Kartal Cezaevi İzleme Kurulu Başkanlığına seçilerek 2013 yılı Aralık ayına kadar bu görevi sürdürmüştür.
 • 2000 yılından beri Sağlık hukuku alanında özel ve kamu hastaneleri ile uzmanlık derneklerine danışmanlık sistemini oluşturarak, “Sağlık Hukuku Uygulama Örnekleri” başlığı altında konferanslar vermektedir.
 • Sigorta şirketlerine aktüeryalık kapsamında danışmanlık vermiş, İsviçre Sigorta ile “Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası”, Güneş Sigorta ile “Hastane Mesleki Sorumluluk Sigortası” poliçeleri oluşturmuştur. Halen sigorta şirketlerinin uzlaşma kapsamında risk belirlemesine ve hasar miktarı belirlemesine katkı vermektedir.
 • 2004-2006 yılları arasında TJOD (Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği)’ne danışmanlık verirken,
 • 2007 yılında Türk KBB Baş Boyun Cerrahisi Derneğinde ve 2008 yılında ise TOTBİD (Türk Ortopedi Uzmanları Birliği Derneği)’de “Sağlık Hukuk Birimi” kurmuştur.
 • 2005 yılında Özel Memorial İstanbul Hastanesinde, 2006 yılında Medicalpark Hastaneler grubunda, 2010 yılında Medline Hastaneler Grubunda, 2015 yılında MEDİCANA Sağlık Grubunda ”Sağlık Hukuku Danışmanlık” sistemini oluşturmuştur
 • Özellikle sağlık işletmeciliğinde sağlık hakları ile hasta haklarının ele alınmasına, sağlık yönetimi disiplini içinde sağlık sunucularının haklarının korunmasına katkı veren bu sistem ile Sağlık Hukuku’nun gelişmesine katkı vermiştir.
 • Adli Bilimciler Derneğinde Sağlık Hukuku Komisyon Başkanlığı yapmıştır. Halen genel sekreterliği yürütmektedir.
 • 2005 yılından beri Adli Bilimciler Derneği ile çeşitli üniversiteler işbirliğinde “Sağlık Hukuku Sertifika Programları” düzenlenmiştir. (Okan Üniversitesi;2007, 19 Mayıs Üniversitesi;2010, İzmir Üniversitesi;2011)
 • Adli Bilimciler Derneğinde Sağlık Hukuku Komisyon Başkanlığı ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulunmuştur
 • Maltepe Üniversitesi Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi kurucusudur.
 • Kartal İlçe İnsan Hakları Kurulu üyeliğinde bulunmuştur.
 • 20 yılı aşkın bir süredir mahkemelere bilirkişilik yapmaktadır.
 • İstanbul Tabip Odasına kayıtlıdır.
 • NÜSED ve HASUDER üyesidir.
 • Türk Hekimleri Dostluk ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyesidir.
 • Uzaktan Eğitim Sağlık Hukuku Sertifika Programını yürütmektedir.
 • SAHUMER – Sağlık Hukuku Merkezi- ; A sınıfı Özel Hastaneler ve Kamu Hastanelerine Sağlık Hukuk boyutu ile Sağlık Yönetim Danışmanlığı, Hukuk müşavirleri ile Hukuki danışmanlık vermektedir. Uzlaşma sürecinde taraflara Sağlık Hukuku Danışmanlığı yapmakta,  gerektiğinde kusur tespiti, maluliyet ve tazminat hesabı yaparak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 67. ve 68. maddeleri ile 6100 sayılı HMK’nın 293/1 maddesi çerçevesinde heyet halinde bilimsel görüş vermekte, Sigorta Şirketlerine Aktüeryalık yapmaktadır