Dr. Cengiz KONUKSAL

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik  Mikrobiyoloji Uzmanı
USK Sağlık Hizmetleri Genel Müdür

  • 1963 doğumludur
  • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1987 yılında mezun olmuştur. 1993 yılında uzmanlık eğitimini tamamlayarak SSK İstanbul Eğitim Hastanesinde uzman olarak çalışmıştır
  • 2000-2002 yıllarında burada Kalite Birim sorumlusu iken 2002-2005 yılları arasında Kalite Yönetim Temsilcisi olarak çalışmış, aynı dönemde SSK Okmeydanı-Eyüp Hastaneleri ve Bağlı Dispanserler (GOP,Bayrampaşa,Topçular) Sevk Otomasyon Zinciri ve Hastane Bilgi Sistemleri Projesinde  “İstanbul Bölge Sorumlusu” olarak görev yapmıştır
  • 2003 yılında T.C.Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetim Bölümünde “Hastane Yöneticiliği Sertifika Programı”nı başarı ile tamamlamıştır
  • 09-10 Haziran 2004 tarihinde yapılan 5. KAMU KALİTE SEMPOZYUMU’nda SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI panelinde “Kamu Kaynaklarının Etkili Yönetimi; Stratejik Planlama ve İzleme” konulu tebliğ sunmuştur
  • 2006 – 2008 arasında SSK Sağlık Ödeme Sistemleri (e-Sağlık,W-elf) tasarım/test ve uygulama ve SGK Medula Sistemi test/uygulama görevlisi olarak, 2007-2008 yıllarında da SSK İstanbul Sağlık İşleri İl Müdürlüğünde, Sözleşmeler ve Provizyon İmza Yetkilisi olarak görev yapmıştır
  • 2008 yılından beri USK Sağlık Hizmetleri Genel Müdürdür
  • Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir
  • Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği üyesidir
  • TUSİAD-TBV “e-TR” Kamudan İş Dünyasına e-Hizmetler “SSK Sağlık Ödemeleri Sistemi” 2006 yılı birincisi olarak ödülü bulunmaktadır.