Av. Ahşen OKTAY

İstanbul Barosu
OLegal Hukuk Danışmanlık Bürosu
Kurucu Ortak Avukat

Hukukçu
www.oktaylegal.com