Prof. Dr. Mithat KIYAK

Okan Ün. İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Bilimleri Ens. ve Sağlık Bilimleri YO Müdürü
Halk Sağlığı Uzmanı

  • 1980 İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesinden mezunu
  • 1984 Halk Sağlığı Uzmanı
  • 1986 – 2000 İstanbul Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Bölge yöneticisi
  • 2000 -2007 Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi
  • 2007 Okan Üniversitesi İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü
  • Okan Ün. Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans ve Doktora program yürütücüsü