Sağlık Hukuku Sertifika Programı Nedir?

Sağlık personelinde sorumluluk bilincinin varlığını ortaya koymaya çalışan, bu bilinç içinde hizmetin varlığı, sunumunu ve hukuk bilimi öğretisinde mevzuat oluşturan, standart geliştiren, tıp etiği yaratan, kişilerin maddi ve manevi değerlerini koruyan, hasta hakları ile kişilik haklarının birlikte ele alınmasını sağlayan, multidisipliner bir bilim dalı olarak “Sağlık Hukuku” günümüzde yerini almıştır.

Türk Hukuk sistemindeki yeni düzenlemeler (Türk Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Tüketici Kanunu, Hasta Hakları Yönetmeliği, ZMSS Tebliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu v.b), Sağlık Bakanlığı tarafından Özel Hastaneler kapsamında denetimlerle ilgili olarak yapılan birçok düzenlemeler, SGK ile yürütülen çalışmalar ve SGK tarafından ödeme sistemlerine yapılan müdahaleler, “Sağlık Hukuku” biliminde ve “Sağlık Yönetimi ve Sağlık İşletmeciliği”nde yeni öğretileri ve kavramları gündeme getirmiştir.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda toplumun, kişilerin ve özellikle hastaların yüksek yararını ortaya koymak, iradeyi bu yarara ortak etmek, katılımcı hizmet ile iyi hekimlik adına bir hakkı kullandığını gösterebilmek, diğer bir deyişle yapılanların ispat edilmesi, Sağlık Hukuku’nun ana ve can alıcı noktasını oluşturmaktadır.

Sağlık kurumunun kalibrasyonunda günceli yakalamak, var olan sağlık yönetim bilimi ışığında davranış göstermek ortak yarardır.

Bu ince ayrımda sağlık hizmet sunumunda görev alan sağlık yöneticileri, hekimler ile diğer sağlık çalışanları (Hemşire, Ebe, ATT, Sağlık Eğitimcisi, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Sağlık Yönetimi Uzmanı, Eczacı, Biyolog, İşletmeci vb.) ve hukukçuklar, sağlık hukuku biliminin temel unsurları ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak zorundadır.

Amaca uygun olarak hazırlanan SAĞLIK HUKUKU SERTİFİKA PROGRAMI zamanın iyi değerlendirilmesi ve yüksek talep doğurması üzerine UZAKTAN EĞİTİM yöntemi ile uygulamaya sokulmuştur.

SAHUMER –Sağlık Hukuk Merkezi- işbirliği içinde alanında etkin geniş eğitimci kadrosu ile aşağıdaki program oluşturulmuştur.

 • Uzaktan eğitim programı 100 kişi ile sınırlıdır.
 • Kayıtlar başvuru sırasına göre yapılmaktadır.
 • Sağlık kurumlarına grup indirimi yapılmaktadır.
 • Ön veya kesin kayıt yaptıranlar,  adı soyadı, çalıştığı birim, fatura bilgileri, telefon numarası (GSM ve iş), e-mail adresi ile ödeme miktarını bildiren notu info@sahumer.net adresine gönderecektir.
 • Ön kayıt sonrası eğitimden iki gün önce başvuru sahiplerine eğitime giriş şifreleri ve eğitim yönergesi gönderilecektir.
 • İnternet şifresi verilen katılımcılara, interaktif yöntemle yetişkin eğitim tekniği uygulanmaktadır.
 • Katılımcılar, şifreleri ile web sitemizden istediği zaman istediği sayıda video olarak eğitimi izleyebilir.
 • Yüz yüze eğitime katılma şartı olarak tüm izlemleri yapmak vardır ve bu durum bilgi işlem tarafından takip edilmektedir.
 • Yüzyüze eğitimler hafta sonu bir gün olarak katılımcıların başvuru illerine bağlı olarak İstanbul dışında da yapılabilmektedir.
 • Katılımcıların kişisel bilgisayarlarında Internet Explorer veya Google Chrome programlarının mutlaka bulunması gerekmektedir.
 • Program sonunda online eğitimi takip eden ve yüz yüze eğitime katılan katılımcıya tüm izlemler ve bilgi notları ile “SERTİFİKA” verilmektedir.