ÖĞRENİM DURUMU

Sağlık Meslek Lisesi | Tıbbi Sekreterlik

Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Sekreterlik

Anadolu Üniversitesi | İşletme Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu | İş Güvenliği (devam ediyor)

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

2021 – ISS Tesis Yönetim  Hizmetleri
Adana-Elağız-Kayseri-Manisa-Konya Şehir Hastaneleri
Kalite Yönetim Departmanı-Şehir Hastaneleri Grup Yöneticisi
2019 – 2020 İstanbul Aydın Üniversitesi-Diş Hekimliği Fakültesi Kalite Yönetim Departmanı-Grup Kalite Koordinatörü
2017 – 2019 Özel Derindere Hastanesi Kalite Yönetim Departmanı – Kalite Müdürü
2012 – 2017 İstanbul Medicana International Hastanesi Kalite Yönetim Departmanı-Kalite Yönetim Sorumlusu
2009 – 2012 İstanbul Medicana International Hastanesi Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Sorumlusu

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Şehir Hastanelerinde verilen tüm hizmetlerin koordinasyonunu sağlama
 • Şehir hastanelerinde çalışan Kalite Yönetim Sorumlularının aylık çalışmalarını planlama
 • Aylık olarak belirlenmiş rootlarla yerinde ziyaretlerini gerçekleştirme
 • SKS Kapsamında yapılacak tüm denetimlere hazırlıkların çalışması ve kontrollerini yapma
 • Yapılan çalışmaların aylık periyotta yönetim kurulu başkanına sunumlarını yapma.
 • JCI-SAS Akreditasyonu ve SKS kapsamında eğitimlerin verilmesini sağlama
 • JCIA çerçevesinde hazırlanan tüm dokümanların 4. Versiyona göre güncelliğini sağlayarak kalite yönetim sistemine entegrasyonun sağlama
 • JCIA –SAS Akreditasyonu ile SKS çerçevesinde yürütülen tüm çalışmaların koordinasyonu sağlama
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaların takibini sağlama
 • Öz değerlendirme – tesis turu vb. alan denetimlerinin organizasyon ve yönetimi, raporlanması ve iyileştirme çalışmalarını sağlamak ve yönetime raporlanmasını sağlama
 • Risk yönetimi kapsamında yapılan analizlerin ve sonrasında alınacak önlemlerin kontrolünü sağlama ve yönetme,
 • Hasta ve çalışan memnuniyet anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, sonuçların değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi vb. süreçlerde) yer alma.
 • Kalite Göstergelerine yönelik süreçleri (belirlenmesi, kayıtların tutulması, analizleri, iyileştirilmesi) yönetmek ve yönetime raporlanmasını yapma,
 • JCIA – SKS çerçevesinde oluşturulan tüm komitelere üye olarak katılmak ve alınan kararların uygulamasının takibini ve yönetime raporlanmasını sağlama,
 • Hastane içerisinde iç ve dış kurumlardan gelen tüm denetimler öncesi gerekli dosyalarının hazırlanması, gelen denetçilerin organizasyon süreçlerinin yönetilmesi ve sonuçlarının yönetime raporlanması,
 • Kurum içi Kalite tarafından tüm meslek gruplarına (Hekimlik – Hemşirelik  – Teknikerler – İdari – Hasta Hizmetleri ) eğitimlerini (Uyum eğitimi, İyileştirme çalışmaları (HTEA – KNA – PUKO) bildirim eğitimler (Güvenlik Raporlama, DÖF vb.) verilmesi
 • ISO 9001:2015 –SKS–JCIA çerçevesinde tüm dokümanların güncelliğini sağlayarak kalite yönetim sistemine entegrasyonu sağlama,
 • ISO 9001:2015 –SKS–JCIA çerçevesinde yürütülen tüm çalışmaların koordinasyonu sağlama,
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaların takibini sağlamak, yönetmek ve sonuçlarını yönetime raporlama,
 • Öz değerlendirme-tesis turu vb. alan denetimlerinin organizasyon ve yönetimini sağlama, sonucunda yapılacak olan iyileştirme çalışmalarını planlamak ve sonuçlarını yönetime raporlama,
 • Risk yönetimi kapsamında yapılan analizlerin ve sonrasında alınacak önlemlerin kontrolünü sağlama ve yönetme,
 • Kalite Göstergelerine yönelik süreçleri (belirlenmesi, kayıtların tutulması, analizleri, iyileştirilmesi) yönetmek ve sonuçlarını yönetime raporlama,
 • ISO 9001:2015 –SKS – JCIA çerçevesinde oluşturulan tüm komitelere üye olarak katılmak ve alınan kararların uygulamasının takibini sağlama ve sonuçlarını yönetime raporlama,
 • ISO 9001:2015 –SKS öncesi gerekli dosyalarının hazırlanması, gelen denetçilerin organizasyon süreçlerinin yönetilmesi,
 • Yeni açılacak olan ya da açılması planlanan bölümlerin standartlara uygun dokümantasyonunun ve kurgusunun hazırlanmasını sağlama
 • Kurum içi tüm meslek gruplarına (Hekimlik – Hemşirelik  – Teknikerler – İdari – Hasta Hizmetleri ) eğitimlerini (Uyum eğitimi, İyileştirme çalışmaları (HTEA – KNA – PUKO) bildirim (Güvenlik Raporlama, DÖF vb.) verme

YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER

 • 7 adet farklı diyaliz merkezinin kalite yönetimi sisteminin kurgusunu (Sağlıkta Kalite Sistemi Standartlarına uygun Dokümantasyonu) oluşturmak,
 • Oluşturulan dokümanlar ve standartlar çerçevesinde eğitim ve denetimini sağlamak,
 • 180 diyaliz merkezine hizmet veren (Nokta Mavi Yazılım) bilgi yönetim sistemi içerisine Kalite Yönetim Sistemini modülünün kurgusunu yönetmek ve dokümanların sisteme eklenmesini sağlamak,
 • Evde sağlık hizmeti sunacak yeni açılacak olan bir merkeze Evde Sağlık Hizmetleri standartları kapsamında dokümanların oluşturulması, kurgulanması sürecinin yürütmek,

BULUNDUĞU ULUSAL ve ULUSLARASI DÜZEYDEKİ DENETİM VE PROJELER

 • 2019 JCI Re –Akreditasyon 4. Versiyon (T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi – Diş Hekimliği Fakültesi)
 • 2017 Derindere Hastanesi SKS Denetimi (97,5)
 • 2017 – 2018 Derindere Hastanesi ISO 9001:2015 1 ve 2. gözetim denetimleri
 • 2016 JCI 2. Re – Akreditasyon (Özel Medicana International İstanbul Hastanesi)
 • 2013 JCI 1. Re – Akreditasyon (Özel Medicana International İstanbul Hastanesi)
 • 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 SKS Denetimi (Özel Medicana International İstanbul Hastanesi)
 • 2011 Özel Medicana Bahçelievler Hastanesi JCI – 2. Re Akreditasyon Denetimine Destek sağlanması

KONGRELER ve EĞİTİMLER 

 • İlk Yardım Eğitici Eğitimi (Sağlık Bakanlığı Onaylı Sertifika Programı) ( 45 saat)
 • ISO 9001:2015 İç Tetkikçi Eğitimi (İstanbul Eğitim Sertifika Programı) (8 Saat)
 • Hasta ve Hasta Yakınları İle İletişim Empati ve Proplem Çözme Teknikleri (Sertifika Programı) ( 40 saat)
 • Hastanelerde Kalite Yönetim ve Akreditasyon Eğitimi (OHSAD) (8 Saat)
 • Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası (Milli Eğitim Bakanlığı) (120 saat)
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitimi (Dilaver ADR) (40 Saat)
 • 13811 ISO Hijyen ve Sanitasyon Eğitimi (10 Saat)

Katıldığı Kongreler ve Seminerler

 • Sağlıkta Kalite Kongresi (2013 – Katılımcı – Ankara)
 • Sağlıkta Kalite Kongresi (2014 – Katılımcı – Antalya)
 • VI Sağlıkta Kalite Kongresi (2016 – Hasta Bakım Planları Çalışması – Antalya)
 • Arel Üniversitesi – Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin düzenlenmiş olduğu Sağlıkta kalite ve Akreditasyon Sunumu 2016 (Konuşmacı),
 • Adıgüzel Meslek Yüksekokulu – Tıbbi Dokümantasyon Bölüm öğrencilerinin düzenlenmiş olduğu Sağlıkta kalite ve Akreditasyon Sunumu 2018 (Konuşmacı)