Prof. Dr. AHMET NEZİH KÖK
Prof. Dr. AHMET NEZİH KÖKAtatürk Üni. Tıp Fak. Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı
Adli Tıp Uzmanı
Dr. Öğr. Üyesi CENGİZ KONUKSAL
Dr. Öğr. Üyesi CENGİZ KONUKSALEnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
USK Sağlık Hizmetleri Genel Müdür
Dr. DİDEM SÖYLEMEZ SUR (PhD)
Dr. DİDEM SÖYLEMEZ SUR (PhD)Okan, Yeditepe, Bilim ve Medipol Üniversitelerinde okutman
Sağlık Kurumları Uzmanı
Prof. Dr. EKİN ÖZGÜR AKTAŞ
Prof. Dr. EKİN ÖZGÜR AKTAŞSağlık Kurumları İşletmecisi
Adli Toksikolog
Prof. Dr. HAYDAR SUR
Prof. Dr. HAYDAR SURİstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Halk Sağlığı ve Sağlık Yönetim Uzmanı
Prof. Dr. MİTHAT KIYAK
Prof. Dr. MİTHAT KIYAKOkan Ün. İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü, Sağlık Bilimleri Ens. ve Sağlık Bilimleri YO Müdürü
Halk Sağlığı Uzmanı
Prof. Dr. OSMAN E. HAYRAN
Prof. Dr. OSMAN E. HAYRANYeditepe Ün. Sağlık Bilimleri Fak. Dekanı
Halk Sağlığı Uzmanı
Prof. Dr. S. SERHAT GÜRPINAR
Prof. Dr. S. SERHAT GÜRPINARSüleyman Demirel Ün. Tıp Fak. Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı
Adli Tıp Uzmanı
Dr. Öğr. Üyesi TURHAN ŞALVA
Dr. Öğr. Üyesi TURHAN ŞALVAMaltepe Ün. Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı
Halk Sağlığı Uzmanı
Dr. Öğr. Üyesi YILDIRIM B. GÜLHAN
Dr. Öğr. Üyesi YILDIRIM B. GÜLHANOkan Ün. İİBF Sağlık Yönetimi Bölümü
Genel Cerrahi Uzmanı
Prof. Dr. ZERRİN ERKOL
Prof. Dr. ZERRİN ERKOLAbant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı
Adli Tıp Uzmanı