ÖĞRENİM DURUMU

Gazi Üniversitesi | Hemşirelik Bölümü 1996

İstanbul Üniversitesi | İşletme İktisadi Ens. Kalite Yönetimi Yüksek Lisans Eğitimi
(Tez çalışmasını Sağlık Kurumlarında Proaktif Risk Analiz Yöntemi Hata Türleri ve Etkileri Analizi (FEMA) üzerine yapmıştır).

SERTİFİKALAR

 • Kalite Yönetimi ve JCI İç Tetkik ve Denetçi Sertifikası
 • Sağlık Bakanlığı Tanı İlişkili Kodlama (TİG) Sertifikası
 • ISO Kalite Yönetim Sistemleri İç Denetim Sertifikalar

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

2016 – 2020 Ankara Bilkent Şehir Hastanesi/ Mersin Şehir Hastanesi – CCN Alt Yapı İnşaat ve Sağlık A.Ş. Grup Kalite Direktörü
2015 – 2016 Özel Reyap Hastanesi Hastane Müdürü
2012 – 2015 Özel Medikar Hastanesi   Genel Müdür Yardımcısı
2007 – 2012 İstanbul Medicana International Hastanesi Kalite Müdürü
2007 – 2012 Medicana Sağlık Grubu  Kalite Müdürü
1996 – 2007 Amerikan Hastanesi  Tüp Bebek Hemşireliği

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Kamu Özel Ortaklığı Proje Sözleşmesi kapsamında ana yüklenici firmanın (SPV) kalite yönetimi ile ilgili yükümlülüklerinin (Sözleşme, SAS, SKS, Yönetmelikler, Mevzuatlar) yerine getirilmesi
 • Proje Sözleşmesine göre inşaat teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde inşaatın ruhsata esas hususların değerlendirilmesi, ruhsatlandırma çalışmaları, yönetmelikler ve mevzuata uygunluk açısından denetimi ve değerlendirilmesi
 • Özel Hizmet Sartları kapsamında alınması zorunlu kalite belgelerinin (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 17025) alınmasını sağlama belgelendirme süreci tüm faaliyetleri yürütme ve yönetme
 • İşletme döneminde şirketin yükümlülüğünde olan hizmetleri SAS ve SKS denetimlerine hazırlama, bu standartlara uygunluk sağlama
 • SKS ve SAS dahilinde hazırlanma gerekli görev tanımı, prosedür ve talimatların hazırlanmasını sağlama
 • Hastane Müdürü olarak satın alma, anlaşmalı kurumlar, destek hizmetler, kurumsal iletişim ve pazarlama, diğer hastane bölümlerinin yönetimi,
 • Kurumsallığa geçiş sürecinde organizasyonel yapının oluşturulması,
 • Süreç tasarımı ve analizi,
 • JCI Akreditasyon ve SKS kalite belgelendirme süreçlerinin yönetimi,
 • JCI Akreditasyon Komitelerinin Kurulması ve danışmanlık yapılması
 • Prosedür, talimat ve süreç haritalarının oluşturulması
 • JCI bazında iç denetimlerin yapılması
 • Kalite iyileştirme projelerinin oluşturulması
 • İndikatör (veri) çalışması yapmak. Tıbbi alanlarda süreçlerin kontrolü için veri toplama, verileri değerlendirme, analizlerini yapma ve yönetime raporlama.
 • Kurum içinde kullanılan tüm tıbbi ve idari formların SAS-JCI Akreditasyon ve SKS standartlarında hazırlanmasını ve kurum içinde kullanımı sağlama.
 • Kalite iyileştirme programlarının hazırlanması ve takibi
 • Yıllık Risk analiz planlarının hazırlanması
 • Süreçlerin takibi, analizi ve iyileştirme planlarının hazırlanması
 • Süreç yeterlilik analizleri
 • Hasta dosyalarının mevzuata, JCI, SKS ve SAS standartlarına uyumunu sağlamak. Hasta dosyalarındaki bilgilerin hukuk açıdan uyumunu sağlamak
 • Uluslararası (JCI)-(SAS) ve SKS Hastanede veri toplamak, analiz etmek, iyileştirme çalışmaları yapmak
 • İndikatörlerin uluslararası düzeyde ve SKS kapsamında takibini sağlamak

YAYINLAR
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında ( Proceedings) basılan bildiriler

 • Sağlık Hizmetlerinde Yüksek Riskli Süreçlerin Güvenliğini Sağlama Hata Türleri ve Etkileri Analizi Çalışması (FMEA)
 • Sürekli İyileştirme Çalışmalarında İndikatörlerin Değerlendirilmesi
 • Kalite Yönetim Sistemlerinde Bilgi Güvenliği ve Güncelliği
 • Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Hastane Bilgi Sistemlerinin Yeri
 • Tıbbi Kayıtlar ve Hasta Güvenliği
 • Doğru Hastada Yanlış Taraf, Yanlış Alan Cerrahilerinin Engellenmesine Yönelik UygulamalarGüvenli Ameliyathane Modeli Uygulamaları

Ulusal bilimsel toplantılarda davetli konuşmacı

 • QPS Uluslararası Kalite Kongresi (2011)
 • QPS Uluslararası Kalite Kongresi (2012)

PROJELER

 • Kalite İyileştirme Sürecinde Hata Türleri Etkileri Analizi ve Sağlık Alanında Uygulama
 • Sosyal Sorumluluk Projesi Olarak Ücretsiz Hamile Eğitim Programları

VERDİĞİ SEMİNER ve EĞİTİMLER

 • Hasta Güvenliği Seminerleri
 • Joint Commission Intenational Akreditasyon Seminerleri
 • Sağlık Bakanlığı Kalite Yönetim Sistemi Seminerleri

KATILDIĞI KONGRELER

 • QPS Uluslar Arası Kalite Kongresi Sözlü Bildiri İle Katılım (2012)
 • QPS Uluslar Arası Kalite Kongresi Sözlü Bildiri İle Katılım (2011)
 • Kalite Yönetimi ve JCI İç Tetkik ve Denetçi Eğitimi (2007) (6 aylık kurs)
 • Uluslararası Kalite Kongresi (2008)
 • Türk-Alman jinekoloji Derneği Kongresi (2005)
 • ÜYTE (üremeye yardımcı teknikler) Eğitim Seminer i(2005)
 • Kardiyo- Pulmoner Canlandırma (CPR) kursu (2005)
 • Tıp ve İletişim Semineri (2007)
 • Yardımla Üreme Tekniklerinde Son Gelişmeler 2002 (sempozyum)
 • Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi (Üreme Sağlığı Hemşireliği Kursu 2003)

MESLEKİ KURULUŞ ÜYELİKLERİ

 • Türk Hemşireler Derneği
 • Perioperatif Hemşireleri Derneği