SAĞLIK HUKUKU EL KİTABI

Sağlık Hukuku
El Kitabı

Sağlık Hukuku Açısından

Ortopedi ve Travmotoloji Uzmanlarının Yasal Sorumlulukları

Editörler
Prof. Dr. Ünal KUZGUN
Yrd. Doç. Dr. Nezih VAROL