SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMİ – 18.12.2023

SAĞLIK HUKUKU’NDA GÜNCEL TEMEL KAVRAMLAR, SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAK VE ÖDEVLERİ

SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMİ – 1

PROGRAM TANITIMI (10 dk.)

SAHUMER ve Gelişim Hastanesi Genel Müdürleri

HASTANE YÖNETİMİ İLE GENEL TANIŞMA – Dr. Nezih VAROL (50dk.)

Genel Md Yrd, Mesul Md, Med Dir. İK, Hasta Bakım Hiz., Kalite Md., Hasta Hizmetleri Md, Bilgi İşlem Md, Satın Alma Md, Hasta Hakları Birimi Md., Pazarlama Md, Medikal Muhasebe Md, İşgüvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Eczacı (Eczane Sorumlusu), Diş Hekimi, Acil Servis Sorumlu Hekimi, Enfeksiyon Hekimi, Biokimya Uz, Destek Hizm Md, gibi yöneticiler

(Özel Hastane işletmeciliğinde dikkate alınacak hukuksal konular, hasta takibi, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, otomasyon sistemi ve güvenliği, sentinel olay bildirimi, kriz yönetimi, pandemi koşullarında hasta ve çalışan hakları)

TARTIŞMA Soru – Cevap (30dk.)

SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMİ – 1

PROGRAM TANITIMI (10 dk.)

SAHUMER ve Gelişim Hastanesi Genel Müdürleri

HASTANE YÖNETİMİ İLE GENEL TANIŞMA – Dr. Nezih VAROL (50dk.)

Genel Md Yrd, Mesul Md, Med Dir. İK, Hasta Bakım Hiz., Kalite Md., Hasta Hizmetleri Md, Bilgi İşlem Md, Satın Alma Md, Hasta Hakları Birimi Md., Pazarlama Md, Medikal Muhasebe Md, İşgüvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Eczacı (Eczane Sorumlusu), Diş Hekimi, Acil Servis Sorumlu Hekimi, Enfeksiyon Hekimi, Biokimya Uz, Destek Hizm Md, gibi yöneticiler

(Özel Hastane işletmeciliğinde dikkate alınacak hukuksal konular, hasta takibi, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, otomasyon sistemi ve güvenliği, sentinel olay bildirimi, kriz yönetimi, pandemi koşullarında hasta ve çalışan hakları)

TARTIŞMA Soru – Cevap (30dk.)

SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMİ – 3

TEMEL HUKUK KAVRAMLARI I – Av. Ahşen OKTAY DİNÇ (20dk.)

* Tanımlar (Hukuk-Etik- Yargı- Özel Hukuk- Kamu Hukuku- Karma Hukuk- Doktrin -İçtihat- Toplumsal düzen kuralları)

TEMEL HUKUK KAVRAMLARI -II – Dr. Barış TORAMAN (20dk.)

* Tanımlar (Kişi (Gerçek-Tüzel) – Sorumluluk – Kusur (Kişisel/Hizmet) – Kusursuzluk – Haksız Eylem (Müessir Fiil) Hukuku Aykırılık/Uygunluk- Zarar (maddi/manevi) -İlliyet- Temyiz Kudreti- Çocuk- Farik Mümeyyiz- Erginlik- Reşitlik- Ehliyet (Ceza/Hukuki) – Kast- Taksir

SAĞLIK MEVZUATI – Dr. Nezih VAROL (20dk.)

Kanun, yönetmelik, genelgeler, klavuzlar, yönergeler vb Nasıl yorumlanır hukuki yeri,

TARTIŞMA Soru – Cevap (30dk.)

SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMİ – 4

SAĞLIK İŞLETMECİLİĞİNDE HEKİMLİK HİZMETLERİ VE SAĞLIKTA KALİTE – Dr. Nezih VAROL

Tıbbi Standartlar, Çalışma Koşulları, Prosedürler, Formlar, Onam belgeleri, vb. dokümanlar

ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİNDE HEKİM HASTA İLİŞKİSİ – Dr. Nezih VAROL

Hasta kabulü, Sözleşmesel Yükümlülük, Hasta sevk, Hasta Ret, Hasta Yakını/ Refakatçi Bilgilendirmesi, Konsültasyon, Acil Müdahale vb.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRME – Dr. Nezih VAROL

Hastane bilgilendirme formları, Tedavi Onam Formları, şekil ve geçerliliği

TARTIŞMA Soru – Cevap (30dk.)

SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMİ – 5

TEDAVİDE KOMPLİKASYON YÖNETİMİ – Dr. Nezih VAROL

Tedavide sık karşılaşılan komplikasyonlar, önlemler, tedavi şartları, konsültasyon hizmetleri, sevk işlemleri, bildirim, hasta ve hasta yakını yönetimi, maliyet (SGK, ÖSS vb.)

TIBBİ MALPRAKTİS – Dr. Nezih VAROL

Komplikasyon dışı malpraktis kabul edilen olgular, malpraktiste tedavi yaklaşımı, tıbbi belge düzenlemesi, bildirim, iç denetim şartları, hasta ve hasta yakını yönetimi, maliyet (SGK, ÖSS vb.)

TARTIŞMA Soru – Cevap (30dk.)

SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMİ – 6

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI – ZMSS – Av. Ahşen OKTAY DİNÇ (20 dk.)

ZMSS kapsamı, ihbar, avans istemi, sigorta yaklaşımı, hukuki destek, dava sonu ödeme

SAĞLIK HUKUKUNDA BİLİRKİŞİLİK – Dr. Barış TORAMAN (20 dk.)

Soruşturmada muhakkiklik, Kovuşturmada resmi bilirkişilik, uzman görüşü, bilirkişi raporlarında olması gerekenler, bilirkişi seçimi Arabuluculuk Nedir?

TIBBİ UYGULAMA HATALARINA YÖNELİK YARGI KARARLARI – Av. Ahşen OKTAY DİNÇ ve Dr. Barış TORAMAN (20 dk.)

Örnek kararlar

TARTIŞMA Soru – Cevap (30dk.)

SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMİ – 7

HASTA HAKLARI – Dr. Nezih VAROL (20 dk.)

Hasta kim, Hasta yakını kim, Hasta haklarını kim korur, Hasta hakkı ihlali nedir?

Hasta şikâyetleri, şikâyet yönetimi, Hasta Hakları Birimi katkısı, Hasta memnuniyeti nasıl sağlanır. Sadık Hasta nasıl yaratılır, önemi nedir.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU – Av. Ahşen OKTAY DİNÇ (20 dk.)

Kişisel veri nedir, nasıl korunur, yönetim ile hekim arası sorunlar,

Sağlık verileri nedir, nasıl korunur, bilişim sistemi açıkları, Ceza kime gelir örnek kararlar.

SAĞLIKTA TANITIM VE REKLAM – Dr. Nezih VAROL (20 dk.)

Sağlıkta pazarlama yöntemleri, Kişisel sayfalar, sosyal medya, Instagram, FB paylaşımları, örnek olgular, cezalar

TARTIŞMA Soru – Cevap (30dk.)

SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMİ – 8

SAĞLIK HİZMETLERİNDE OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR – Dr. Nezih VAROL

Savaş, Deprem, Salgın Hastalık vb. durumlarda sağlık hizmetleri, Sosyal Hekimlik Nezih VAROL

SÖZLEŞMENİN DEĞİŞEN ŞARTLAR UYARLANMASI – Dr. Nezih VAROL

Hasta ve hasta yakınlarından kaynaklanan tedavi değişikliği,

Komplikasyonlara bağlı tedavi şartlarındaki değişiklikler, İfa İmkânsızlığı, İfa zorluğu,

SAĞLIK HİZMETLERİ SIRASINDAKİ ORTAYA ÇIKAN ADLİ OLGULAR, SENTİNEL OLAYLAR – Dr. Nezih VAROL

Acil gelen adli vakalara yaklaşım, tedavi sırasında ortaya çıkan adli olgular (düşme, yaralanma), hastane şartlarına bağlı sentinel olayların bildirimi, Hasta güvenliği ihlalinin tespiti, (hasta yakınlarının istismarı,) Evde bakım tespiti,

TARTIŞMA Soru – Cevap (30dk.)

SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMİ – 9

TIBBİ UYGULAMA HATALARINDA ÖRNEK OLGULAR – Dr. Nezih VAROL

Medikal tedaviye bağlı olgu sunumları

Nerede hata yapıldı, tecrübe kazanımı, dikkat edilmesi gerekenler.

Yaşanmış olgular

TARTIŞMA Soru – Cevap (30dk.)

SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMİ – 10

NE ÖĞRENDİK NE KAZANDIK – Dr. Nezih VAROL

Tüm hekimlerin ve yöneticilerin katılımı ile interaktif tartışma

Yapılanlar

Yapılması gerekenler

Yapılacaklar

Farkı fark etmek