Sağlık Hukuku El Kitabı

By | Eylül 11, 2014

Saglik_Hukuku-El-KitabiSAĞLIK HUKUKUNA GİRİŞ

Nezih VAROL*

“Hekimlik bir sanattır,” Bu sanat; sağlık hakkı ve hasta hakkı kapsamında sağlık çalışanı olarak yerine getirilmesi gereken, topluma karşı bir ödevden (borçtan)  ileri gelmektedirTöre– Haklar olarak da ifade edilen ve toplumu düzenleyen, devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların tümü olan Hukuk’dan, farklı olarak Sağlık Hukuku, Prof. Dr. Nusret FİŞEK tarafından “devletin yaptırımlara bağladığı sağlık ile ilgili sosyal düzen kuralları” olarak tanımlanmıştır.Sağlık hizmetlerinin sunumu ve sunucuları ile ilgili olarak gelişen tıp bilimi ve hukuk bilimi içinde toplumsal düzen kuralları dikkate alındığında “Sağlık Hukuku” kavramının, farklı bir yaklaşımla ele alınması gerektiği anlaşılmıştır.

Sağlık Hukuku”nu;

  • Sağlık personelinde sorumluluk bilincinin varlığını ortaya koymaya çalışan,
  • bu bilinç içinde hizmetin varlığı ve sunumunu,
  • hukuk bilimi öğretisinde;
  • kişilerin maddi ve manevi değerlerini koruyan,
  • hasta hakları ile kişilik haklarının birlikte ele alınmasını sağlayan, mülti disipliner bir bilim dalı olarak, tanımlayabiliriz.

Sağlık hukuku “Health Law” kavramı dünyada daha geniş bir anlamda ele alınırken, Tıp hukuku “Medical Law” sağlık mevzuatını içeren bir kavram olduğu görülmektedir.

Sağlık yasaları olarak da ifade edilen sağlık mevzuatımız, sağlık hizmetlerinin nasıl örgütleneceğini, nasıl yürütüleceğini, nasıl finanse edileceğini, hizmetlerde yetkinin kimde bulunduğunu, görev ile sorumluluğun ne olduğunu belirtir.

Sağlık çalışanlarının yasal sorumlulukları, artık gelişen hukuk bilimi içinde Sağlık Hukuku adı altında bir disiplin oluşturmaya başlamıştır. Ancak sağlık hukuku, salt hukukçuların ele alması gereken bir konu olmayıp, öncelik sağlık hizmetinin nasıl verildiğinin tespit edilmesi gerektiğinden hekimlerin önderliğindedir.