Özel Sektörde kazandığımız 20 yılı aşkın tecrübeyi Sahumer Eğitim ve Danışmanlık Şirketi çatısı altında tüm sağlık kuruluşlarının hizmetine sunuyoruz.

Sürekli gelişen, büyüyen ve kendini yenileyen sağlık sektöründe, kurumların kendilerini yenileme ve tarafsız bir şekilde eksikliklerini gözden geçirme ihtiyacı doğmaktadır. Kalite Yönetimi Danışmanlık Ekibimiz; sağlık kurumlarının, kalite süreçleri ve yönetim alanlarındaki ihtiyaçlarına yönelik çözüm ortağıdır. Kalite Yönetimi Danışmanlık Ekibimiz, Danışmanlık sürecinde Kurum ile birlikte tüm yönetim sistemlerini inceleyip değerlendirerek; Kuruma iş süreçlerini gözden geçirme ve verimliliklerini artırma imkanı sağlayacaktır. Ayrıca verilecek eğitimlerle çalışanların kalite yönetim sistemlerine uyum ve entegrasyonu sağlanacaktır.

Tüm bunlar sonucunda kurumlar rekabet etme, kendi iç süreçlerini denetleme ve gözden geçirme, yasal mevzuat ve standartlara uygunluk sağlama avantajını elde edeceklerdir.